ΕΛ/EN
Array ( [image] => Array ( [ID] => 838 [id] => 838 [title] => walk-the-wall-athens-app-01 [filename] => walk-the-wall-athens-app-01.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-01.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => walk-the-wall-athens-app-01 [date] => 2018-06-26 08:03:05 [modified] => 2018-06-26 08:03:05 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1885 [height] => 1417 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-01-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-01-300x226.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 226 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-01-1024x770.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 677 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-01-333x250.jpg [project-thumb-width] => 333 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-01-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 839 [id] => 839 [title] => walk-the-wall-athens-app-02 [filename] => walk-the-wall-athens-app-02.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-02.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => walk-the-wall-athens-app-02 [date] => 2018-06-26 08:18:43 [modified] => 2018-06-26 08:18:43 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1885 [height] => 1417 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-02-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-02-300x226.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 226 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-02-1024x770.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 677 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-02-333x250.jpg [project-thumb-width] => 333 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-02-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 840 [id] => 840 [title] => walk-the-wall-athens-app-03 [filename] => walk-the-wall-athens-app-03.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-03.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => walk-the-wall-athens-app-03 [date] => 2018-06-26 08:18:49 [modified] => 2018-06-26 08:18:49 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1885 [height] => 1417 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-03-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-03-300x226.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 226 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-03-1024x770.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 677 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-03-333x250.jpg [project-thumb-width] => 333 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-03-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 841 [id] => 841 [title] => walk-the-wall-athens-app-04 [filename] => walk-the-wall-athens-app-04.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-04.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => walk-the-wall-athens-app-04 [date] => 2018-06-26 08:18:53 [modified] => 2018-06-26 08:18:53 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1885 [height] => 1417 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-04-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-04-300x226.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 226 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-04-1024x770.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 677 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-04-333x250.jpg [project-thumb-width] => 333 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-04-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 842 [id] => 842 [title] => walk-the-wall-athens-app-05 [filename] => walk-the-wall-athens-app-05.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-05.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => walk-the-wall-athens-app-05 [date] => 2018-06-26 08:19:00 [modified] => 2018-06-26 08:19:00 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1885 [height] => 1417 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-05-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-05-300x226.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 226 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-05-1024x770.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 677 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-05-333x250.jpg [project-thumb-width] => 333 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-05-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 843 [id] => 843 [title] => walk-the-wall-athens-app-06 [filename] => walk-the-wall-athens-app-06.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-06.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => walk-the-wall-athens-app-06 [date] => 2018-06-26 08:19:05 [modified] => 2018-06-26 08:19:05 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1885 [height] => 1417 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-06-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-06-300x226.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 226 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-06-1024x770.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 677 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-06-333x250.jpg [project-thumb-width] => 333 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-06-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 844 [id] => 844 [title] => walk-the-wall-athens-app-07 [filename] => walk-the-wall-athens-app-07.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-07.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => walk-the-wall-athens-app-07 [date] => 2018-06-26 08:19:09 [modified] => 2018-06-26 08:19:09 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1885 [height] => 1417 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-07-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-07-300x226.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 226 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-07-1024x770.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 677 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-07-333x250.jpg [project-thumb-width] => 333 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-07-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 845 [id] => 845 [title] => walk-the-wall-athens-app-08 [filename] => walk-the-wall-athens-app-08.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-08.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => walk-the-wall-athens-app-08 [date] => 2018-06-26 08:19:13 [modified] => 2018-06-26 08:19:13 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1885 [height] => 1417 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-08-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-08-300x226.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 226 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-08-1024x770.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 677 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-08-333x250.jpg [project-thumb-width] => 333 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-08-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 846 [id] => 846 [title] => walk-the-wall-athens-app-09 [filename] => walk-the-wall-athens-app-09.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-09.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => walk-the-wall-athens-app-09 [date] => 2018-06-26 08:19:17 [modified] => 2018-06-26 08:19:17 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1885 [height] => 1417 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-09-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-09-300x226.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 226 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-09-1024x770.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 677 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-09-333x250.jpg [project-thumb-width] => 333 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-09-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 847 [id] => 847 [title] => walk-the-wall-athens-app-10 [filename] => walk-the-wall-athens-app-10.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-10.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => walk-the-wall-athens-app-10 [date] => 2018-06-26 08:19:22 [modified] => 2018-06-26 08:19:22 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1885 [height] => 1417 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-10-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-10-300x226.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 226 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-10-1024x770.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 677 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-10-333x250.jpg [project-thumb-width] => 333 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-10-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 848 [id] => 848 [title] => walk-the-wall-athens-app-11 [filename] => walk-the-wall-athens-app-11.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-11.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => walk-the-wall-athens-app-11 [date] => 2018-06-26 08:19:27 [modified] => 2018-06-26 08:19:27 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1885 [height] => 1417 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-11-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-11-300x226.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 226 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-11-1024x770.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 677 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-11-333x250.jpg [project-thumb-width] => 333 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-11-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 849 [id] => 849 [title] => walk-the-wall-athens-app-12 [filename] => walk-the-wall-athens-app-12.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-12.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => walk-the-wall-athens-app-12 [date] => 2018-06-26 08:19:31 [modified] => 2018-06-26 08:19:31 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1885 [height] => 1417 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-12-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-12-300x226.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 226 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-12-1024x770.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 677 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-12-333x250.jpg [project-thumb-width] => 333 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-12-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 850 [id] => 850 [title] => walk-the-wall-athens-app-13 [filename] => walk-the-wall-athens-app-13.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-13.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => walk-the-wall-athens-app-13 [date] => 2018-06-26 08:19:36 [modified] => 2018-06-26 08:19:36 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1885 [height] => 1417 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-13-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-13-300x226.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 226 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-13-1024x770.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 677 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-13-333x250.jpg [project-thumb-width] => 333 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/06/walk-the-wall-athens-app-13-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) )

WALK THE WALL ATHENS

Εφαρμογή για έξυπνα κινητά

Tο Walk the Wall – Athens

είναι μια καινοτόμος εφαρμογή

που επιτρέπει στους χρήστες

να ανακτούν το αρχαίο τείχος της Αθήνας από τη λήθη

και να χρησιμοποιούν τα διατηρημένα ερείπια του τείχους

ως κίνητρο για περιπλάνηση

στο ιστορικό παρελθόν της πόλης.

 

Tο Walk the Wall – Athens περιλαμβάνει:

  • – διαδραστικό χάρτη με 35 σημεία ενδιαφέροντος (POI)
  • – ακριβείς συντεταγμένες που επιτρέπουν στο χρήστη να εντοπίσει τα αρχαία κατάλοιπα
  • – Ηχογραφημένο κείμενο για κάθε POI
  • – Πλούσιο οπτικό υλικό
  • – Πληροφορίες για την οχύρωση της Αθήνας

 

Ένα έργο της DIPYLON, Εταιρείας Μελετών Αρχαίας Τοπογραφίας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ: 2017

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

FLUID, σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής

Κατερίνα Στάθη, συντονισμός παραγωγής

Ερατώ Κουτσουδάκη, σενάριο και κείμενα

Λήδα Κωστάκη – Αννίτα Θεοχαράκη, κείμενα

Ασπασία Τσατσουλή, επιλογή εικόνων

Μάρκος Κατσιάνης, σχέδια

Robert Pitt – Δέσποινα Αλεξανδρή, μετάφραση

Αλέξανδρος Σιγανός – Νίκος Παναγιωτόπουλος, εικονογράφηση

Ρένος Ρώτας – Ζωή Μυλωνά, αφήγηση

s_lab, στούντιο ηχογράφησης