ΕΛ/EN
Array ( [image] => Array ( [ID] => 1238 [id] => 1238 [title] => Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-02 [filename] => Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-02.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-02.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-underthelandscape-kyvernitis-02 [date] => 2022-11-05 21:31:17 [modified] => 2022-11-05 21:31:17 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1654 [height] => 1103 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-02-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-02-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-02-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-02-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-02-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 1239 [id] => 1239 [title] => Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-03 [filename] => Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-03.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-03.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-underthelandscape-kyvernitis-03 [date] => 2022-11-05 21:31:18 [modified] => 2022-11-05 21:31:18 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1654 [height] => 1103 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-03-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-03-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-03-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-03-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-03-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 1240 [id] => 1240 [title] => Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-04 [filename] => Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-04.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-04.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-underthelandscape-kyvernitis-04 [date] => 2022-11-05 21:31:20 [modified] => 2022-11-05 21:31:20 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1654 [height] => 1103 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-04-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-04-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-04-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-04-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-04-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 1241 [id] => 1241 [title] => Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-05 [filename] => Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-05.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-05.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-underthelandscape-kyvernitis-05 [date] => 2022-11-05 21:31:22 [modified] => 2022-11-05 21:31:22 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1654 [height] => 1103 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-05-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-05-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-05-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-05-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-05-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 1242 [id] => 1242 [title] => Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-06 [filename] => Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-06.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-06.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-underthelandscape-kyvernitis-06 [date] => 2022-11-05 21:31:24 [modified] => 2022-11-05 21:31:24 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1654 [height] => 1103 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-06-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-06-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-06-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-06-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-06-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 1243 [id] => 1243 [title] => Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-07 [filename] => Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-07.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-07.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-underthelandscape-kyvernitis-07 [date] => 2022-11-05 21:31:27 [modified] => 2022-11-05 21:31:27 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1654 [height] => 1103 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-07-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-07-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-07-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-07-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-07-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 1244 [id] => 1244 [title] => Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-08 [filename] => Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-08.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-08.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-underthelandscape-kyvernitis-08 [date] => 2022-11-05 21:31:29 [modified] => 2022-11-05 21:31:29 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1654 [height] => 1103 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-08-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-08-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-08-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-08-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-08-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 1245 [id] => 1245 [title] => Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-09 [filename] => Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-09.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-09.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-underthelandscape-kyvernitis-09 [date] => 2022-11-05 21:31:31 [modified] => 2022-11-05 21:31:31 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1654 [height] => 1103 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-09-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-09-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-09-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-09-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-09-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 1246 [id] => 1246 [title] => Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-10 [filename] => Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-10.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-10.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-underthelandscape-kyvernitis-10 [date] => 2022-11-05 21:31:32 [modified] => 2022-11-05 21:31:32 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1654 [height] => 1103 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-10-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-10-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-10-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-10-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-10-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 1247 [id] => 1247 [title] => Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-11 [filename] => Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-11.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-11.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-underthelandscape-kyvernitis-11 [date] => 2022-11-05 21:31:35 [modified] => 2022-11-05 21:31:35 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1654 [height] => 1103 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-11-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-11-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-11-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-11-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-11-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 1248 [id] => 1248 [title] => Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-12 [filename] => Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-12.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-12.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-underthelandscape-kyvernitis-12 [date] => 2022-11-05 21:31:37 [modified] => 2022-11-05 21:31:37 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1654 [height] => 1103 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-12-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-12-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-12-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-12-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-12-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 1249 [id] => 1249 [title] => Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-13 [filename] => Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-13.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-13.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-underthelandscape-kyvernitis-13 [date] => 2022-11-05 21:31:38 [modified] => 2022-11-05 21:31:38 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1654 [height] => 1103 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-13-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-13-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-13-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-13-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-13-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 1250 [id] => 1250 [title] => Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-14 [filename] => Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-14.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-14.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-underthelandscape-kyvernitis-14 [date] => 2022-11-05 21:31:40 [modified] => 2022-11-05 21:31:40 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1654 [height] => 1103 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-14-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-14-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-14-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-14-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-14-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 1251 [id] => 1251 [title] => Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-15 [filename] => Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-15.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-15.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-underthelandscape-kyvernitis-15 [date] => 2022-11-05 21:31:42 [modified] => 2022-11-05 21:31:42 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1654 [height] => 1103 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-15-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-15-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-15-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-15-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-15-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 1252 [id] => 1252 [title] => Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-16 [filename] => Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-16.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-16.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-underthelandscape-kyvernitis-16 [date] => 2022-11-05 21:31:43 [modified] => 2022-11-05 21:31:43 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1654 [height] => 1103 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-16-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-16-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-16-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-16-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-16-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 1253 [id] => 1253 [title] => Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-17 [filename] => Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-17.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-17.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-underthelandscape-kyvernitis-17 [date] => 2022-11-05 21:31:45 [modified] => 2022-11-05 21:31:45 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1654 [height] => 1103 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-17-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-17-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-17-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-17-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-17-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 1254 [id] => 1254 [title] => Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-18 [filename] => Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-18.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-18.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-underthelandscape-kyvernitis-18 [date] => 2022-11-05 21:31:47 [modified] => 2022-11-05 21:31:47 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1654 [height] => 1103 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-18-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-18-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-18-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-18-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-18-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 1237 [id] => 1237 [title] => Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-01 [filename] => Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-01.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-01.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-underthelandscape-kyvernitis-01 [date] => 2022-11-05 21:31:15 [modified] => 2022-11-05 21:31:15 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1654 [height] => 1103 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-01-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-01-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-01-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-01-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/11/Koutsoudaki-UnderTheLandscape-Kyvernitis-01-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) )

ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΠΙΟ

Περιοδική έκθεση στη Σαντορίνη

Η έκθεση «Κάτω από το Τοπίο / Μαθαίνοντας από τα κάτω:
η περίπτωση της θηραϊκής γης»
διοργανώθηκε με σκοπό να παρουσιάσει στο κοινό
τα αποτελέσματα του βιωματικού εργαστηρίου
που διοργάνωσε το Μπουλούκι το καλοκαίρι του 2021 στη Θηρασιά.

Ο επισκέπτης καλείται σε ένα ταξίδι που ξεκινά 30.000 χρόνια πριν,
περνά από σπηλιές και αμπελώνες, ακούει τραγούδια του τρύγου,
δοκιμάζει «άσπα» με γυμνό χέρι, μαθαίνει τί είναι το χοχλίδι,
σε ποια λιμάνια του κόσμου χρησιμοποιήθηκε η γη της Θήρας
και αν οι Ρωμαίοι είχαν μπετόν.

Στην έκθεση το τοπικό συνομιλεί διαρκώς με το διεθνές,
η παράδοση με την επιστήμη
και την καινοτομία και η πρακτικότητα με την εικαστικότητα.
Μέσα από οκτώ θεματικές ενότητες, ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να μάθει
πώς η Σαντορίνη και η Θηρασιά πήραν τη σημερινή τους μορφή,
πώς ο άνθρωπος προσαρμόστηκε στο τοπίο και προσάρμοσε το τοπίο
στις ανάγκες του,
πώς ήταν όταν κατοικούνταν η εγκαταλελειμμένη πλέον Αγριλιά,
ένας οικισμός που κρύβει μέσα του όλη τη σοφία που φέρνει ο αγώνας
για επιβίωση και βέβαια πώς χτίζεις με θηραϊκή γη, με τον πλέον βιωματικό τρόπο.
Με αφορμή τη θηραϊκή γη, μαθαίνουμε «από τα κάτω» πώς μπορούμε
να αξιοποιήσουμε το παρελθόν μας για να βοηθήσουμε το μέλλον μας.

Η έκθεση φιλοξενήθηκε στο Βιομηχανικό Μουσείο Τομάτας Νομικού
στη Βλυχάδα της Σαντορίνης, το διάστημα Ιούνιος – Οκτώβριος 2022.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ:
2022

ΒΑΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
MΠΟΥΛΟΥΚΙ, Περιοδεύον εργαστήριο για τις παραδοσιακές τεχνικές δόμησης
Γενικός συντονισμός: Παναγιώτης Κωστούλας
Σύμβουλος μουσειολόγος: Ερατώ Κουτσουδάκη
Επιμελητική Ομάδα: Γιούλη Στυλιανίδου, Μαρία Χασιώτη
Σχεδιασμός – Υλοποίηση: Ντίνα Δανεσή, Γρηγόρης Κουτρόπουλος, Γιούλη Στυλιανίδου
Μελέτη και επιμέλεια φωτισμού: Γιούλη Στυλιανίδου
Γραφιστική επιμέλεια: Binary Brew

Φωτογραφίες: ©Γιώργος Κυβερνήτης

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: 250τ.μ.

ΚΟΣΤΟΣ: 43.000€