ΕΛ/EN
Array ( [image] => Array ( [ID] => 886 [id] => 886 [title] => Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-01 [filename] => Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-012.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/03/Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-012.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-nostos-summer-festival-promo2019-01-3 [date] => 2019-03-29 10:17:26 [modified] => 2019-03-29 10:17:26 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1500 [height] => 1002 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/03/Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-012-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/03/Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-012-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/03/Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-012-1024x684.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 601 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/03/Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-012-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/03/Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-012-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 887 [id] => 887 [title] => Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-02 [filename] => Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-021.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/03/Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-021.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-nostos-summer-festival-promo2019-02-2 [date] => 2019-03-29 10:17:30 [modified] => 2019-03-29 10:17:30 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1500 [height] => 1001 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/03/Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-021-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/03/Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-021-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/03/Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-021-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/03/Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-021-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/03/Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-021-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 888 [id] => 888 [title] => Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-03 [filename] => Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-031.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/03/Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-031.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-nostos-summer-festival-promo2019-03-2 [date] => 2019-03-29 10:17:33 [modified] => 2019-03-29 10:17:33 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1500 [height] => 1001 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/03/Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-031-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/03/Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-031-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/03/Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-031-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/03/Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-031-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/03/Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-031-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 889 [id] => 889 [title] => Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-04 [filename] => Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-041.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/03/Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-041.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-nostos-summer-festival-promo2019-04-2 [date] => 2019-03-29 10:17:37 [modified] => 2019-03-29 10:17:37 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1500 [height] => 1001 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/03/Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-041-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/03/Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-041-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/03/Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-041-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/03/Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-041-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/03/Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-041-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 890 [id] => 890 [title] => Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-05 [filename] => Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-051.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/03/Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-051.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-nostos-summer-festival-promo2019-05-2 [date] => 2019-03-29 10:17:41 [modified] => 2019-03-29 10:17:41 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1500 [height] => 1001 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/03/Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-051-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/03/Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-051-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/03/Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-051-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/03/Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-051-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/03/Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-051-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 891 [id] => 891 [title] => Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-06 [filename] => Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-061.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/03/Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-061.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-nostos-summer-festival-promo2019-06-2 [date] => 2019-03-29 10:17:46 [modified] => 2019-03-29 10:17:46 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1500 [height] => 1973 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/03/Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-061-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/03/Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-061-228x300.jpg [medium-width] => 228 [medium-height] => 300 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/03/Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-061-779x1024.jpg [large-width] => 779 [large-height] => 1024 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/03/Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-061-190x250.jpg [project-thumb-width] => 190 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/03/Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-061-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 892 [id] => 892 [title] => Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-07 [filename] => Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-071.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/03/Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-071.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-nostos-summer-festival-promo2019-07-2 [date] => 2019-03-29 10:17:48 [modified] => 2019-03-29 10:17:48 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1500 [height] => 1001 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/03/Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-071-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/03/Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-071-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/03/Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-071-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/03/Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-071-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/03/Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-071-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 893 [id] => 893 [title] => Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-08 [filename] => Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-081.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/03/Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-081.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-nostos-summer-festival-promo2019-08-2 [date] => 2019-03-29 10:17:50 [modified] => 2019-03-29 10:17:50 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1500 [height] => 1001 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/03/Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-081-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/03/Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-081-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/03/Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-081-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/03/Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-081-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/03/Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-081-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 894 [id] => 894 [title] => Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-09 [filename] => Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-091.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/03/Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-091.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-nostos-summer-festival-promo2019-09-2 [date] => 2019-03-29 10:17:52 [modified] => 2019-03-29 10:17:52 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1500 [height] => 1000 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/03/Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-091-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/03/Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-091-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/03/Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-091-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/03/Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-091-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/03/Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-091-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 895 [id] => 895 [title] => Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-10 [filename] => Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-101.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/03/Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-101.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-nostos-summer-festival-promo2019-10-2 [date] => 2019-03-29 10:17:55 [modified] => 2019-03-29 10:17:55 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1500 [height] => 1000 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/03/Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-101-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/03/Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-101-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/03/Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-101-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/03/Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-101-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/03/Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-101-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 896 [id] => 896 [title] => Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-11 [filename] => Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-111.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/03/Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-111.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-nostos-summer-festival-promo2019-11-2 [date] => 2019-03-29 10:17:58 [modified] => 2019-03-29 10:17:58 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1500 [height] => 999 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/03/Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-111-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/03/Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-111-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/03/Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-111-1024x682.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 599 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/03/Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-111-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/03/Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-111-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 897 [id] => 897 [title] => Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-12 [filename] => Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-121.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/03/Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-121.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-nostos-summer-festival-promo2019-12-2 [date] => 2019-03-29 10:18:04 [modified] => 2019-03-29 10:18:04 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1500 [height] => 1001 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/03/Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-121-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/03/Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-121-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/03/Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-121-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/03/Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-121-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/03/Koutsoudaki-Nostos-Summer-Festival-Promo2019-121-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) )

SUMMER NOSTOS FESTIVAL 2019

Εικαστική εγκατάσταση προώθησης

Για τις ανάγκες προώθησης του

SUMMER NOSTOS FESTIVAL

στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε

εικαστική εγκατάσταση

για την προβολή οπτικοακουστικού υλικού,

σχετικού με το φεστιβάλ

αλλά κυρίως για την επικοινωνία προς το κοινό

της φυσιογνωμίας της διοργάνωσης

για την τρέχουσα χρονιά.

 

Η κεντρική ιδέα συγκροτείται γύρω από την προβολή

της ρετρό ατμόσφαιρας

της ταυτότητας του φεστιβάλ 2019,

με τρόπο ωστόσο που να κοιτά προς το μέλλον.

 

Η εταιρία μας ανέλαβε τόσο το σχεδιασμό,

όσο και το συντονισμό και την υλοποίηση του έργου

σε εξαιρετικά ασφυκτικές προθεσμίες.

 

Η κατασκευή θα βρίσκεται στο κεντρικό φουαγιέ

του ΚΠΙΣΝ από το τέλος Δεκεμβρίου 2018

ως τη λήξη του φεστιβάλ, στο τέλος Ιουνίου 2019.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ:

2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

BEND, γραφιστικός σχεδιασμός

Nίκος Χαραλαμπίδης & VIEW MASTER FILMS, ψηφιακά

Mάνος Λιγνός, κατασκευές

Studio Bratti, εκτυπώσεις

και η ομάδα επικοινωνίας και σχεδιασμού

του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ:

17m²

ΚΟΣΤΟΣ:

απόρρητο