ΕΛ/EN
Array ( [image] => Array ( [ID] => 957 [id] => 957 [title] => Model [filename] => Koutsoudaki-Rhodes-Museum-of-Modern-Art01.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/12/Koutsoudaki-Rhodes-Museum-of-Modern-Art01.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => model [date] => 2019-12-18 19:38:47 [modified] => 2019-12-18 19:38:47 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1191 [height] => 842 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/12/Koutsoudaki-Rhodes-Museum-of-Modern-Art01-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/12/Koutsoudaki-Rhodes-Museum-of-Modern-Art01-300x212.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 212 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/12/Koutsoudaki-Rhodes-Museum-of-Modern-Art01-1024x724.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 636 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/12/Koutsoudaki-Rhodes-Museum-of-Modern-Art01-354x250.jpg [project-thumb-width] => 354 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/12/Koutsoudaki-Rhodes-Museum-of-Modern-Art01-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 958 [id] => 958 [title] => Model [filename] => Koutsoudaki-Rhodes-Museum-of-Modern-Art05.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/12/Koutsoudaki-Rhodes-Museum-of-Modern-Art05.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => model-2 [date] => 2019-12-18 19:38:52 [modified] => 2019-12-18 19:38:52 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1191 [height] => 842 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/12/Koutsoudaki-Rhodes-Museum-of-Modern-Art05-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/12/Koutsoudaki-Rhodes-Museum-of-Modern-Art05-300x212.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 212 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/12/Koutsoudaki-Rhodes-Museum-of-Modern-Art05-1024x724.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 636 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/12/Koutsoudaki-Rhodes-Museum-of-Modern-Art05-354x250.jpg [project-thumb-width] => 354 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/12/Koutsoudaki-Rhodes-Museum-of-Modern-Art05-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 959 [id] => 959 [title] => /Users/macuser/Dropbox/GUEST/Rodos-S19/3D/Rooms/VIEWS DWG/3.VIEW [filename] => Koutsoudaki-Rhodes-Museum-of-Modern-Art02.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/12/Koutsoudaki-Rhodes-Museum-of-Modern-Art02.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => usersmacuserdropboxguestrodos-s193droomsviews-dwg3-view [date] => 2019-12-18 19:38:56 [modified] => 2019-12-18 19:38:56 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1191 [height] => 842 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/12/Koutsoudaki-Rhodes-Museum-of-Modern-Art02-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/12/Koutsoudaki-Rhodes-Museum-of-Modern-Art02-300x212.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 212 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/12/Koutsoudaki-Rhodes-Museum-of-Modern-Art02-1024x724.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 636 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/12/Koutsoudaki-Rhodes-Museum-of-Modern-Art02-354x250.jpg [project-thumb-width] => 354 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/12/Koutsoudaki-Rhodes-Museum-of-Modern-Art02-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 960 [id] => 960 [title] => Model [filename] => Koutsoudaki-Rhodes-Museum-of-Modern-Art03.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/12/Koutsoudaki-Rhodes-Museum-of-Modern-Art03.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => model-3 [date] => 2019-12-18 19:38:58 [modified] => 2019-12-18 19:38:58 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1191 [height] => 842 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/12/Koutsoudaki-Rhodes-Museum-of-Modern-Art03-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/12/Koutsoudaki-Rhodes-Museum-of-Modern-Art03-300x212.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 212 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/12/Koutsoudaki-Rhodes-Museum-of-Modern-Art03-1024x724.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 636 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/12/Koutsoudaki-Rhodes-Museum-of-Modern-Art03-354x250.jpg [project-thumb-width] => 354 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/12/Koutsoudaki-Rhodes-Museum-of-Modern-Art03-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 961 [id] => 961 [title] => Model [filename] => Koutsoudaki-Rhodes-Museum-of-Modern-Art04.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/12/Koutsoudaki-Rhodes-Museum-of-Modern-Art04.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => model-4 [date] => 2019-12-18 19:39:02 [modified] => 2019-12-18 19:39:02 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1191 [height] => 842 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/12/Koutsoudaki-Rhodes-Museum-of-Modern-Art04-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/12/Koutsoudaki-Rhodes-Museum-of-Modern-Art04-300x212.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 212 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/12/Koutsoudaki-Rhodes-Museum-of-Modern-Art04-1024x724.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 636 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/12/Koutsoudaki-Rhodes-Museum-of-Modern-Art04-354x250.jpg [project-thumb-width] => 354 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/12/Koutsoudaki-Rhodes-Museum-of-Modern-Art04-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 962 [id] => 962 [title] => /Users/macuser/Dropbox/GUEST/Rodos-S19/3D/PSD/ISO DWG/iso both.d [filename] => Koutsoudaki-Rhodes-Museum-of-Modern-Art07.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/12/Koutsoudaki-Rhodes-Museum-of-Modern-Art07.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => usersmacuserdropboxguestrodos-s193dpsdiso-dwgiso-both-d [date] => 2019-12-18 19:39:06 [modified] => 2019-12-18 19:39:06 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1192 [height] => 843 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/12/Koutsoudaki-Rhodes-Museum-of-Modern-Art07-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/12/Koutsoudaki-Rhodes-Museum-of-Modern-Art07-300x212.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 212 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/12/Koutsoudaki-Rhodes-Museum-of-Modern-Art07-1024x724.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 636 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/12/Koutsoudaki-Rhodes-Museum-of-Modern-Art07-353x250.jpg [project-thumb-width] => 353 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/12/Koutsoudaki-Rhodes-Museum-of-Modern-Art07-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 963 [id] => 963 [title] => /Users/macuser/Dropbox/GUEST/Rodos-S19/3D/PSD/ISO DWG/ISO GROUND [filename] => Koutsoudaki-Rhodes-Museum-of-Modern-Art06.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/12/Koutsoudaki-Rhodes-Museum-of-Modern-Art06.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => usersmacuserdropboxguestrodos-s193dpsdiso-dwgiso-ground [date] => 2019-12-18 19:39:10 [modified] => 2019-12-18 19:39:10 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1192 [height] => 843 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/12/Koutsoudaki-Rhodes-Museum-of-Modern-Art06-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/12/Koutsoudaki-Rhodes-Museum-of-Modern-Art06-300x212.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 212 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/12/Koutsoudaki-Rhodes-Museum-of-Modern-Art06-1024x724.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 636 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/12/Koutsoudaki-Rhodes-Museum-of-Modern-Art06-353x250.jpg [project-thumb-width] => 353 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/12/Koutsoudaki-Rhodes-Museum-of-Modern-Art06-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) )

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΡΟΔΟΥ

Επανέκθεση μόνιμης συλλογής

H επανέκθεση της σημαντικής μόνιμης συλλογής

της Δημοτικής Πινακοθήκης Ρόδου,

μέρους του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης

του Δήμου Ρόδου,

αποτελεί μέρος του έργου

«Ειδικές μελέτες για την αναδιαμόρφωση

της Πινακοθήκης «Ανδρέας Ιωάννου»

και περιλαμβάνει

εκτός του επανασχεδιασμού της μόνιμης έκθεσης,

λειτουργική αναδιοργάνωση των διαθέσιμων χώρων

του ιστορικού κτιρίου της Πινακοθήκης,

εντός της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου.

 

Η μουσειολογική και μουσειογραφική μελέτη,

με τον επιμερισμό των έργων σε τρεις μεγάλες χρονικές ενότητες,

από τις αρχές του 20ου αιώνα

ως και την πρώτη μεταπολεμική δεκαετία,

οργανώνει επιμέρους τη διάταξη των έργων,

καθορίζοντας θεματικά σύνολα

που προσεγγίζουν μακροσκοπικά ως εσωτερικά

τις θεματικές τους,

χωρίς ωστόσο να επιβάλλονται στον επισκέπτη,

αλλά λειτουργώντας ως μοτίβο, ως σκελετός

της παρακολούθησης της εξέλιξης στην νεοελληνική τέχνη.

 

Η έκθεση συμπληρώνεται με δύο ακόμα αυτόνομες ενότητες.

Η μια παρουσιάζει έναν επιμελητικό πειραματισμό,

που ανιχνεύει δύο ιδιότυπες περιπτώσεις καλλιτεχνών

και η άλλη παρουσιάζει ένα πανόραμα χαρακτικής,

στον ίδιο σκελετό που ακολουθούν νοηματικά

και οι τρεις άλλες ενότητες.

 

Εμβόλιμα στις αίθουσες διαμορφώνονται,

αυτόνομα από τα εικαστικά έργα,

διαδραστικοί σταθμοί,

που άλλοτε με αναλογικό και άλλοτε με ψηφιακό τρόπο,

προσκαλούν τον επισκέπτη

να ανακαλύψει περισσότερες πληροφορίες

για το πλαίσιο που παρήγε τα έργα,

να καταθέσει τη δική του σκέψη,

να συνδιαμορφώσει την εμπειρία της επίσκεψής του

μέσα από την εμπλοκή του με άλλους επισκέπτες.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ

2019

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

«ΑΔΚ Αρώνης-Δρέττας-Καρλαύτης»

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

Δαρεία Τσαγκαράκη, αρχιτέκτων

Ιωάννα Καλυβιώτη, αρχιτέκτων

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

540m²

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

απόρρητος