ΕΛ/EN
Array ( [image] => Array ( [ID] => 1343 [id] => 1343 [title] => Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-01 [filename] => Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-01.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-01.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-medeainepidaurus-yerolymbos-01 [date] => 2023-10-03 17:56:02 [modified] => 2023-10-03 17:56:02 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1920 [height] => 1440 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-01-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-01-300x225.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 225 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-01-1024x768.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 675 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-01-333x250.jpg [project-thumb-width] => 333 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-01-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 1344 [id] => 1344 [title] => Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-02 [filename] => Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-02.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-02.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-medeainepidaurus-yerolymbos-02 [date] => 2023-10-03 17:56:04 [modified] => 2023-10-03 17:56:04 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1920 [height] => 1440 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-02-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-02-300x225.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 225 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-02-1024x768.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 675 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-02-333x250.jpg [project-thumb-width] => 333 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-02-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 1345 [id] => 1345 [title] => Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-03 [filename] => Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-03.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-03.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-medeainepidaurus-yerolymbos-03 [date] => 2023-10-03 17:56:07 [modified] => 2023-10-03 17:56:07 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1920 [height] => 1440 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-03-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-03-300x225.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 225 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-03-1024x768.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 675 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-03-333x250.jpg [project-thumb-width] => 333 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-03-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 1346 [id] => 1346 [title] => Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-04 [filename] => Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-04.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-04.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-medeainepidaurus-yerolymbos-04 [date] => 2023-10-03 17:56:09 [modified] => 2023-10-03 17:56:09 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1920 [height] => 1440 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-04-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-04-300x225.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 225 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-04-1024x768.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 675 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-04-333x250.jpg [project-thumb-width] => 333 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-04-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 1347 [id] => 1347 [title] => Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-05 [filename] => Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-05.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-05.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-medeainepidaurus-yerolymbos-05 [date] => 2023-10-03 17:56:10 [modified] => 2023-10-03 17:56:10 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1920 [height] => 1440 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-05-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-05-300x225.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 225 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-05-1024x768.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 675 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-05-333x250.jpg [project-thumb-width] => 333 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-05-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 1348 [id] => 1348 [title] => Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-06 [filename] => Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-06.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-06.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-medeainepidaurus-yerolymbos-06 [date] => 2023-10-03 17:56:12 [modified] => 2023-10-03 17:56:12 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1920 [height] => 1440 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-06-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-06-300x225.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 225 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-06-1024x768.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 675 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-06-333x250.jpg [project-thumb-width] => 333 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-06-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 1349 [id] => 1349 [title] => Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-07 [filename] => Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-07.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-07.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-medeainepidaurus-yerolymbos-07 [date] => 2023-10-03 17:56:13 [modified] => 2023-10-03 17:56:13 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1920 [height] => 1440 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-07-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-07-300x225.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 225 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-07-1024x768.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 675 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-07-333x250.jpg [project-thumb-width] => 333 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-07-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 1350 [id] => 1350 [title] => Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-08 [filename] => Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-08.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-08.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-medeainepidaurus-yerolymbos-08 [date] => 2023-10-03 17:56:15 [modified] => 2023-10-03 17:56:15 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1920 [height] => 1440 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-08-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-08-300x225.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 225 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-08-1024x768.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 675 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-08-333x250.jpg [project-thumb-width] => 333 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-08-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 1351 [id] => 1351 [title] => Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-09 [filename] => Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-09.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-09.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-medeainepidaurus-yerolymbos-09 [date] => 2023-10-03 17:56:17 [modified] => 2023-10-03 17:56:17 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1920 [height] => 1440 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-09-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-09-300x225.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 225 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-09-1024x768.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 675 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-09-333x250.jpg [project-thumb-width] => 333 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-09-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 1352 [id] => 1352 [title] => Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-10 [filename] => Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-10.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-10.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-medeainepidaurus-yerolymbos-10 [date] => 2023-10-03 17:56:19 [modified] => 2023-10-03 17:56:19 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1920 [height] => 1440 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-10-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-10-300x225.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 225 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-10-1024x768.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 675 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-10-333x250.jpg [project-thumb-width] => 333 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-10-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 1353 [id] => 1353 [title] => Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-11 [filename] => Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-11.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-11.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-medeainepidaurus-yerolymbos-11 [date] => 2023-10-03 17:56:20 [modified] => 2023-10-03 17:56:20 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1920 [height] => 1440 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-11-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-11-300x225.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 225 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-11-1024x768.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 675 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-11-333x250.jpg [project-thumb-width] => 333 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-11-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 1354 [id] => 1354 [title] => Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-12 [filename] => Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-12.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-12.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-medeainepidaurus-yerolymbos-12 [date] => 2023-10-03 17:56:21 [modified] => 2023-10-03 17:56:21 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1920 [height] => 1440 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-12-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-12-300x225.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 225 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-12-1024x768.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 675 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-12-333x250.jpg [project-thumb-width] => 333 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-12-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 1355 [id] => 1355 [title] => Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-13 [filename] => Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-13.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-13.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-medeainepidaurus-yerolymbos-13 [date] => 2023-10-03 17:56:23 [modified] => 2023-10-03 17:56:23 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1920 [height] => 1440 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-13-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-13-300x225.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 225 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-13-1024x768.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 675 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-13-333x250.jpg [project-thumb-width] => 333 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-13-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 1356 [id] => 1356 [title] => Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-14 [filename] => Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-14.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-14.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-medeainepidaurus-yerolymbos-14 [date] => 2023-10-03 17:56:24 [modified] => 2023-10-03 17:56:24 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1920 [height] => 1440 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-14-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-14-300x225.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 225 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-14-1024x768.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 675 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-14-333x250.jpg [project-thumb-width] => 333 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-14-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 1357 [id] => 1357 [title] => Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-15 [filename] => Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-15.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-15.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-medeainepidaurus-yerolymbos-15 [date] => 2023-10-03 17:56:26 [modified] => 2023-10-03 17:56:26 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1920 [height] => 1440 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-15-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-15-300x225.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 225 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-15-1024x768.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 675 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-15-333x250.jpg [project-thumb-width] => 333 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-15-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 1358 [id] => 1358 [title] => Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-16 [filename] => Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-16.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-16.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-medeainepidaurus-yerolymbos-16 [date] => 2023-10-03 17:56:27 [modified] => 2023-10-03 17:56:27 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1920 [height] => 1440 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-16-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-16-300x225.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 225 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-16-1024x768.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 675 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-16-333x250.jpg [project-thumb-width] => 333 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-16-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 1359 [id] => 1359 [title] => Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-17 [filename] => Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-17.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-17.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-medeainepidaurus-yerolymbos-17 [date] => 2023-10-03 17:56:28 [modified] => 2023-10-03 17:56:28 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1920 [height] => 1440 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-17-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-17-300x225.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 225 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-17-1024x768.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 675 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-17-333x250.jpg [project-thumb-width] => 333 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-17-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 1360 [id] => 1360 [title] => Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-18 [filename] => Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-18.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-18.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-medeainepidaurus-yerolymbos-18 [date] => 2023-10-03 17:56:29 [modified] => 2023-10-03 17:56:29 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1920 [height] => 1440 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-18-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-18-300x225.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 225 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-18-1024x768.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 675 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-18-333x250.jpg [project-thumb-width] => 333 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2023/10/Koutsoudaki-MedeaInEpidaurus-Yerolymbos-18-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) )

Η ΜΗΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟ

Μουσείο Φεστιβάλ Αθηνών, Αρχαία Επίδαυρος

Η έκθεση παρουσιάζει τις Μήδειες που φιλοξενήθηκαν
στο εμβληματικό αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου
από το Φεστιβάλ, τα 67 χρόνια λειτουργίας του.

Μέσα από 20 παραστάσεις, 12 διαφορετικών θεατρικών οργανισμών,
ο επισκέπτηςμπορεί ταυτόχρονα να στοχαστεί
πάνω στην εξέλιξη του θεάτρου στη χώρα μας το διάστημα αυτό,
καθώς και να γνωρίσει καλύτερα το έργο διαφόρων ειδικοτήτων
που συμβάλουν δημιουργικά στη δημιουργία μιας θεατρικής παράστασης,
από το σκηνοθέτη και την πρωταγωνίστρια
ως το μουσικοσυνθέτη και τους τεχνικούς.

Ξεκινώντας από την εμβληματική πρώτη Μήδεια
του ζεύγους Παξινού – Μινωτή το 1956,από το Εθνικό Θέατρο
και τη θρυλική Μαρία Κάλλας ως Μήδεια στην ομώνυμη όπερα το 1961,
η έκθεση φτάνει μέχρι τη Μήδεια του Μποστ του 2022
και την πειραματική  σκηνική σύνθεση του Κάστορφ του 2023,
μέσα από μια ιστορική αναδρομή σε δημιουργούς και ερμηνευτές/τριες,
σε θεατρικά δρώμενα που συζητήθηκαν στην εποχή τους
και κάποιες συζητιούνται ακόμα.
Πολύτιμα τεκμήρια από το αρχείο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου
και πολλών ακόμη πολιτιστικών οργανισμών και θιάσων
καλούν τον επισκέπτη σε ένα ταξίδι μέσα από κοστούμια, μάσκες, μακέτες,
παρτιτούρες, βίντεο και φωτογραφίες
σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό περιβάλλον, εμπνευσμένο από
τα κουτιά και τις βαλίτσες μεταφοράς σκηνικών και κοστουμιών
των φεστιβάλ και των μπουλουκιών του παρελθόντος.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: 2023

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, επιστημονικός υπεύθυνος
Κωνσταντίνα Νικολοπούλου, θεατρολόγος
Δέσποινα Φαρίδου, αρχιτέκτων
Φαίη Αποστολίδη, intern αρχιτεκτονικής εσωτ. χώρων
ΙΤIS – Βασίλης Παπαδόπουλος, γραφιστικά

DELTA Pi
οργάνωση & εκτέλεση παραγωγής

 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: 130m²

ΚΟΣΤΟΣ: 75.000€