ΕΛ/EN
Array ( [image] => Array ( [ID] => 923 [id] => 923 [title] => Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-05 [filename] => Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-05.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-05.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-maria-callas-exhibition-05 [date] => 2019-05-17 19:23:34 [modified] => 2019-05-17 19:23:34 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1500 [height] => 1001 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-05-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-05-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-05-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-05-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-05-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 922 [id] => 922 [title] => Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-06 [filename] => Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-06.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-06.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-maria-callas-exhibition-06 [date] => 2019-05-17 19:23:30 [modified] => 2019-05-17 19:23:30 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1500 [height] => 1001 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-06-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-06-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-06-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-06-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-06-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 921 [id] => 921 [title] => Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-07 [filename] => Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-07.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-07.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-maria-callas-exhibition-07 [date] => 2019-05-17 19:23:27 [modified] => 2019-05-17 19:23:27 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1500 [height] => 1001 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-07-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-07-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-07-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-07-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-07-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 913 [id] => 913 [title] => Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-16 [filename] => Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-16.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-16.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-maria-callas-exhibition-16 [date] => 2019-05-17 19:23:02 [modified] => 2019-05-17 19:23:02 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1500 [height] => 1001 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-16-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-16-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-16-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-16-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-16-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 917 [id] => 917 [title] => Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-12 [filename] => Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-12.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-12.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-maria-callas-exhibition-12 [date] => 2019-05-17 19:23:13 [modified] => 2019-05-17 19:23:13 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1500 [height] => 1001 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-12-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-12-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-12-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-12-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-12-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 915 [id] => 915 [title] => Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-14 [filename] => Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-14.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-14.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-maria-callas-exhibition-14 [date] => 2019-05-17 19:23:08 [modified] => 2019-05-17 19:23:08 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1500 [height] => 1001 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-14-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-14-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-14-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-14-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-14-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 916 [id] => 916 [title] => Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-13 [filename] => Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-13.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-13.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-maria-callas-exhibition-13 [date] => 2019-05-17 19:23:11 [modified] => 2019-05-17 19:23:11 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1500 [height] => 1001 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-13-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-13-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-13-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-13-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-13-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 914 [id] => 914 [title] => Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-15 [filename] => Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-15.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-15.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-maria-callas-exhibition-15 [date] => 2019-05-17 19:23:05 [modified] => 2019-05-17 19:23:05 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1500 [height] => 1001 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-15-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-15-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-15-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-15-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-15-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 920 [id] => 920 [title] => Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-09 [filename] => Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-09.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-09.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-maria-callas-exhibition-09 [date] => 2019-05-17 19:23:23 [modified] => 2019-05-17 19:23:23 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1500 [height] => 1001 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-09-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-09-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-09-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-09-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-09-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 919 [id] => 919 [title] => Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-10 [filename] => Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-10.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-10.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-maria-callas-exhibition-10 [date] => 2019-05-17 19:23:19 [modified] => 2019-05-17 19:23:19 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1500 [height] => 1001 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-10-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-10-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-10-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-10-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-10-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 918 [id] => 918 [title] => Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-11 [filename] => Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-11.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-11.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-maria-callas-exhibition-11 [date] => 2019-05-17 19:23:16 [modified] => 2019-05-17 19:23:16 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1500 [height] => 1001 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-11-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-11-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-11-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-11-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-11-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 924 [id] => 924 [title] => Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-01 [filename] => Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-01.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-01.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-maria-callas-exhibition-01 [date] => 2019-05-17 19:23:37 [modified] => 2019-05-17 19:23:37 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1500 [height] => 1001 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-01-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-01-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-01-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-01-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-01-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 912 [id] => 912 [title] => Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-17 [filename] => Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-17.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-17.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-maria-callas-exhibition-17 [date] => 2019-05-17 19:22:58 [modified] => 2019-05-17 19:22:58 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1500 [height] => 1001 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-17-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-17-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-17-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-17-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-17-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 908 [id] => 908 [title] => Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-03 [filename] => Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-03.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-03.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-maria-callas-exhibition-03 [date] => 2019-05-17 19:22:44 [modified] => 2019-05-17 19:22:44 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1500 [height] => 1001 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-03-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-03-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-03-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-03-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-03-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 909 [id] => 909 [title] => Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-21 [filename] => Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-21.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-21.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-maria-callas-exhibition-21 [date] => 2019-05-17 19:22:47 [modified] => 2019-05-17 19:22:47 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1500 [height] => 1001 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-21-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-21-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-21-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-21-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-21-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 911 [id] => 911 [title] => Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-19 [filename] => Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-19.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-19.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-maria-callas-exhibition-19 [date] => 2019-05-17 19:22:56 [modified] => 2019-05-17 19:22:56 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1500 [height] => 1001 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-19-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-19-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-19-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-19-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-19-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 910 [id] => 910 [title] => Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-20 [filename] => Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-20.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-20.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-maria-callas-exhibition-20 [date] => 2019-05-17 19:22:52 [modified] => 2019-05-17 19:22:52 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1500 [height] => 1001 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-20-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-20-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-20-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-20-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2019/05/Koutsoudaki-Maria-Callas-exhibition-20-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) )

ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ

φουαγιέ Θεάτρου ΟΛΥΜΠΙΑ

Η μόνιμη έκθεση «Μαρία Κάλλας»

φιλοξενείται στο φουαγιέ του πρώτου ορόφου

του ΟΛΥΜΠΙΑ

Δημοτικού Μουσικού Θεάτρου «Μαρία Κάλλας»

στο κέντρο της Αθήνας,

εκεί όπου για δεκαετίες είχε τη στέγη της

η Εθνική Λυρική Σκηνή.

 

Παρουσιάζεται μέρος της συλλογής

προσωπικών αντικειμένων της μεγάλης ντίβας,

που διαθέτει ο Δήμος Αθηναίων,

μέσα από τα οποία η έκθεση αφηγείται

τους σημαντικούς σταθμούς της ζωής και του έργου της.

 

Η κεντρική μουσειογραφική ιδέα

στοχεύει στη δημιουργία ενός μικρο-περιβάλλοντος

που να αφήνει τον επισκέπτη με την αίσθηση

ότι αποτελούσε ανέκαθεν μέρος του θεάτρου ΟΛΥΜΠΙΑ,

με την ιδιαιτερότητα και την ιστορικότητά του.

Η ατμόσφαιρα της έκθεσης αντανακλά

τη δύναμη, τη μοναδικότητα και τη λάμψη της Κάλλας,

προσφέροντας ποικιλία

οπτικών και πληροφοριακών ερεθισμάτων,

αν και αναπτύσσεται σε ελάχιστα τετραγωνικά.

 

Η έκθεση εγκαινιάστηκε για το κοινό στις 20 Μαΐου 2019

με πρωτοβουλία του ΟΠΑΝΔΑ

και τη στήριξη του Ελληνικού Συλλόγου Μαρία Κάλλας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

2018-2019

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ανδρομάχη Γκαζή, μουσειολόγος

Άλκηστις Τσίκου, γραφίστρια

Δέσποινα Ανδριοπούλου, συντονισμός και διαχείριση συλλογής

Μαρία Φλώρου, γενική εποπτεία

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

20m²

ΚΟΣΤΟΣ

39.000€