ΕΛ/EN
Array ( [image] => Array ( [ID] => 980 [id] => 980 [title] => Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-08 [filename] => Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-08.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/02/Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-08.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-skalkotas-megaron-yerolymbos-08 [date] => 2020-02-11 13:59:07 [modified] => 2020-02-11 13:59:07 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 3543 [height] => 2369 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/02/Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-08-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/02/Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-08-300x201.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 201 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/02/Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-08-1024x685.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 602 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/02/Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-08-360x241.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 241 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/02/Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-08-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 981 [id] => 981 [title] => Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-09 [filename] => Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-09.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/02/Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-09.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-skalkotas-megaron-yerolymbos-09 [date] => 2020-02-11 13:59:16 [modified] => 2020-02-11 13:59:16 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 3543 [height] => 2366 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/02/Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-09-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/02/Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-09-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/02/Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-09-1024x684.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 601 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/02/Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-09-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/02/Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-09-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 982 [id] => 982 [title] => Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-10 [filename] => Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-10.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/02/Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-10.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-skalkotas-megaron-yerolymbos-10 [date] => 2020-02-11 13:59:25 [modified] => 2020-02-11 13:59:25 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 3543 [height] => 2366 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/02/Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-10-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/02/Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-10-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/02/Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-10-1024x684.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 601 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/02/Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-10-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/02/Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-10-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 973 [id] => 973 [title] => Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-01 [filename] => Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-01.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/02/Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-01.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-skalkotas-megaron-yerolymbos-01 [date] => 2020-02-11 13:58:13 [modified] => 2020-02-11 13:58:13 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 3543 [height] => 2366 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/02/Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-01-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/02/Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-01-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/02/Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-01-1024x684.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 601 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/02/Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-01-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/02/Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-01-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 974 [id] => 974 [title] => Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-02 [filename] => Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-02.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/02/Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-02.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-skalkotas-megaron-yerolymbos-02 [date] => 2020-02-11 13:58:20 [modified] => 2020-02-11 13:58:20 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 3543 [height] => 2366 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/02/Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-02-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/02/Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-02-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/02/Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-02-1024x684.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 601 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/02/Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-02-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/02/Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-02-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 975 [id] => 975 [title] => Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-03 [filename] => Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-03.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/02/Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-03.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-skalkotas-megaron-yerolymbos-03 [date] => 2020-02-11 13:58:28 [modified] => 2020-02-11 13:58:28 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 3543 [height] => 2364 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/02/Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-03-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/02/Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-03-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/02/Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-03-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/02/Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-03-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/02/Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-03-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 976 [id] => 976 [title] => Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-04 [filename] => Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-04.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/02/Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-04.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-skalkotas-megaron-yerolymbos-04 [date] => 2020-02-11 13:58:34 [modified] => 2020-02-11 13:58:34 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 3543 [height] => 2365 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/02/Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-04-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/02/Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-04-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/02/Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-04-1024x684.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 601 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/02/Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-04-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/02/Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-04-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 977 [id] => 977 [title] => Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-05 [filename] => Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-05.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/02/Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-05.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-skalkotas-megaron-yerolymbos-05 [date] => 2020-02-11 13:58:42 [modified] => 2020-02-11 13:58:42 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 3543 [height] => 2365 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/02/Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-05-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/02/Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-05-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/02/Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-05-1024x684.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 601 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/02/Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-05-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/02/Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-05-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 978 [id] => 978 [title] => Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-06 [filename] => Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-06.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/02/Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-06.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-skalkotas-megaron-yerolymbos-06 [date] => 2020-02-11 13:58:49 [modified] => 2020-02-11 13:58:49 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 3543 [height] => 2365 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/02/Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-06-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/02/Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-06-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/02/Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-06-1024x684.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 601 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/02/Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-06-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/02/Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-06-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 979 [id] => 979 [title] => Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-07 [filename] => Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-07.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/02/Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-07.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-skalkotas-megaron-yerolymbos-07 [date] => 2020-02-11 13:58:56 [modified] => 2020-02-11 13:58:56 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 3543 [height] => 2366 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/02/Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-07-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/02/Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-07-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/02/Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-07-1024x684.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 601 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/02/Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-07-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/02/Koutsoudaki-Skalkotas-Megaron-yerolymbos-07-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) )

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΣΚΑΛΚΩΤΑ

Περιοδική Έκθεση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Η έκθεση οργανώθηκε από τον Σύλλογο
Οι Φίλοι της Μουσικής
με αφορμή τα 70 χρόνια από τον θάνατο του συνθέτη
και την απόκτηση του Αρχείου Σκαλκώτα
από τη Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη»
του Συλλόγου.

Η έκθεση επιχειρεί να φωτίσει την περίπτωση Σκαλκώτα,
που υπήρξε ένας από τους πιο σημαντικούς Έλληνες συνθέτες
του πρώτου μισού του 20ού αιώνα με διεθνή εμβέλεια.
Οι επισκέπτες της έκθεσης είχαν την ευκαιρία
να «βυθιστούν» στον ήχο και στη μουσική του Σκαλκώτα
και, παράλληλα, να ανακαλύψουν τη ζωή,
την προσωπικότητα και το έργο του,
μέσα από δύο μεγάλες ενότητες.
Η ενότητα για τη ζωή του οργανώθηκε

σε χρονολογικές περιόδους,
ακολουθώντας χρωματική κωδικοποίηση
εμπνευσμένη από το Bauhaus και το DeStijl,
ενώ η ενότητα του ήχου διαμορφώθηκε
ως ένα σκοτεινό θεατρικό δωμάτιο
στο οποίο ο επισκέπτης καλούνταν να πάρει θέση
σε μια αόρατη ορχήστρα.
Την έκθεση πλαισίωνε μικρής διάρκειας ντοκιμαντέρ
για το συνθέτη, παραγωγής του ΜΜΑ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ:

2019

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

Ανδρομάχη Γκαζή, μουσειολόγος

Βασίλης Παπαδόπουλος, γραφιστικά

Ιωάννα Καλυβιώτη, αρχιτέκτων

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ:

140m²

ΚΟΣΤΟΣ:

24.000€