ΕΛ/EN
Array ( [image] => Array ( [ID] => 1028 [id] => 1028 [title] => athens-national-garden-museum-etude-koutsoudaki-01 [filename] => athens-national-garden-museum-etude-koutsoudaki-015.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/05/athens-national-garden-museum-etude-koutsoudaki-015.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => athens-national-garden-museum-etude-koutsoudaki-01-6 [date] => 2020-05-14 08:40:57 [modified] => 2020-05-14 08:40:57 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 3503 [height] => 2475 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/05/athens-national-garden-museum-etude-koutsoudaki-015-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/05/athens-national-garden-museum-etude-koutsoudaki-015-300x212.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 212 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/05/athens-national-garden-museum-etude-koutsoudaki-015-1024x723.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 635 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/05/athens-national-garden-museum-etude-koutsoudaki-015-354x250.jpg [project-thumb-width] => 354 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/05/athens-national-garden-museum-etude-koutsoudaki-015-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 1029 [id] => 1029 [title] => athens-national-garden-museum-etude-koutsoudaki-02 [filename] => athens-national-garden-museum-etude-koutsoudaki-024.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/05/athens-national-garden-museum-etude-koutsoudaki-024.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => athens-national-garden-museum-etude-koutsoudaki-02-5 [date] => 2020-05-14 08:41:04 [modified] => 2020-05-14 08:41:04 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 3507 [height] => 2480 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/05/athens-national-garden-museum-etude-koutsoudaki-024-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/05/athens-national-garden-museum-etude-koutsoudaki-024-300x212.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 212 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/05/athens-national-garden-museum-etude-koutsoudaki-024-1024x724.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 636 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/05/athens-national-garden-museum-etude-koutsoudaki-024-354x250.jpg [project-thumb-width] => 354 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/05/athens-national-garden-museum-etude-koutsoudaki-024-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 1030 [id] => 1030 [title] => athens-national-garden-museum-etude-koutsoudaki-03 [filename] => athens-national-garden-museum-etude-koutsoudaki-034.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/05/athens-national-garden-museum-etude-koutsoudaki-034.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => athens-national-garden-museum-etude-koutsoudaki-03-5 [date] => 2020-05-14 08:41:09 [modified] => 2020-05-14 08:41:09 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 3494 [height] => 2466 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/05/athens-national-garden-museum-etude-koutsoudaki-034-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/05/athens-national-garden-museum-etude-koutsoudaki-034-300x212.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 212 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/05/athens-national-garden-museum-etude-koutsoudaki-034-1024x723.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 635 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/05/athens-national-garden-museum-etude-koutsoudaki-034-354x250.jpg [project-thumb-width] => 354 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/05/athens-national-garden-museum-etude-koutsoudaki-034-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 1031 [id] => 1031 [title] => athens-national-garden-museum-etude-koutsoudaki-04 [filename] => athens-national-garden-museum-etude-koutsoudaki-043.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/05/athens-national-garden-museum-etude-koutsoudaki-043.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => athens-national-garden-museum-etude-koutsoudaki-04-4 [date] => 2020-05-14 08:41:15 [modified] => 2020-05-14 08:41:15 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 3504 [height] => 2480 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/05/athens-national-garden-museum-etude-koutsoudaki-043-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/05/athens-national-garden-museum-etude-koutsoudaki-043-300x212.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 212 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/05/athens-national-garden-museum-etude-koutsoudaki-043-1024x725.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 637 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/05/athens-national-garden-museum-etude-koutsoudaki-043-353x250.jpg [project-thumb-width] => 353 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/05/athens-national-garden-museum-etude-koutsoudaki-043-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 1027 [id] => 1027 [title] => athens-national-garden-museum-etude-koutsoudaki-05 [filename] => athens-national-garden-museum-etude-koutsoudaki-051.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/05/athens-national-garden-museum-etude-koutsoudaki-051.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => athens-national-garden-museum-etude-koutsoudaki-05-2 [date] => 2020-05-14 08:40:51 [modified] => 2020-05-14 08:40:51 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1578 [height] => 1287 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/05/athens-national-garden-museum-etude-koutsoudaki-051-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/05/athens-national-garden-museum-etude-koutsoudaki-051-300x245.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 245 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/05/athens-national-garden-museum-etude-koutsoudaki-051-1024x835.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 734 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/05/athens-national-garden-museum-etude-koutsoudaki-051-307x250.jpg [project-thumb-width] => 307 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2020/05/athens-national-garden-museum-etude-koutsoudaki-051-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) )

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ

σπουδή επανέκθεσης

Στο πλαίσιο εκπόνησης
της μουσειολογικής και μουσειογραφικής μελέτης
για την επανέκθεση του Μουσείου του Εθνικού Κήπου,
(ως μέρους της μελέτης αποκατάστασης
των ιστορικών κτιρίων του)
παρουσιάζεται εδώ μια σπουδή
επάνω σε μια πιθανή εκδοχή
διαμόρφωσης του παλαιού βοτανικού μουσείου,
που δεν θα υλοποιηθεί ως τέτοια,
για πολεοδομικούς λόγους.
Η σπουδή προβλέπει ότι
στο ισόγειο του κτιρίου αναπτύσσεται θεματική
σχετική με την ιστορία του Κήπου,
ενώ στον όροφο διαμορφώνεται
ένα διπλό herbarium: επιστημονικό και εκπαιδευτικό μαζί.
Η (ανα)δημιουργία της ατμόσφαιρας
του τέλους του 19ου αιώνα αφενός
και η διαδραστικότητα
στην παρουσίαση φυτικών δειγμάτων από την άλλη,
αποτελούν τους κύριους άξονες αυτής της σπουδής,
που σε ελάχιστα τετραγωνικά καλείται να αναπτύξει
ιστορίες σχεδόν 200 χρόνων ζωής του Κήπου
και περισσότερα από 500 φυτικά είδη, που τον κοσμούν.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ:

εν εξελίξει

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ:

Λεωνίδας Καλπαξίδης, αρχιτέκτων

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ:

70τ.μ.