ΕΛ/EN
Array ( [image] => Array ( [ID] => 466 [id] => 466 [title] => ermoupolisindustrialmuseum01 [filename] => ermoupolisindustrialmuseum01.pdf [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/ermoupolisindustrialmuseum01.pdf [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => ermoupolisindustrialmuseum01 [date] => 2015-11-21 21:28:21 [modified] => 2015-11-21 21:28:21 [mime_type] => application/pdf [type] => application [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/document.png ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 467 [id] => 467 [title] => ermoupolisindustrialmuseum02 [filename] => ermoupolisindustrialmuseum02.pdf [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/ermoupolisindustrialmuseum02.pdf [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => ermoupolisindustrialmuseum02 [date] => 2015-11-21 21:28:36 [modified] => 2015-11-21 21:28:36 [mime_type] => application/pdf [type] => application [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/document.png ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 468 [id] => 468 [title] => /Volumes/Synology/COLLEGUES/BME/MOUSEIOGRAFIKA/DWGS/ANAPTUGMATA_ [filename] => ermoupolisindustrialmuseum04.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/ermoupolisindustrialmuseum04.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => volumessynologycolleguesbmemouseiografikadwgsanaptugmata_ [date] => 2015-11-21 21:28:39 [modified] => 2015-11-21 21:28:39 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 2000 [height] => 1415 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/ermoupolisindustrialmuseum04-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/ermoupolisindustrialmuseum04-300x212.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 212 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/ermoupolisindustrialmuseum04-1024x724.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 636 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/ermoupolisindustrialmuseum04-353x250.jpg [project-thumb-width] => 353 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/ermoupolisindustrialmuseum04-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 469 [id] => 469 [title] => /Volumes/Synology/COLLEGUES/BME/MOUSEIOGRAFIKA/DWGS/ANAPTUGMATA_ [filename] => ermoupolisindustrialmuseum05.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/ermoupolisindustrialmuseum05.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => volumessynologycolleguesbmemouseiografikadwgsanaptugmata_-2 [date] => 2015-11-21 21:28:43 [modified] => 2015-11-21 21:28:43 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 2000 [height] => 1415 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/ermoupolisindustrialmuseum05-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/ermoupolisindustrialmuseum05-300x212.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 212 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/ermoupolisindustrialmuseum05-1024x724.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 636 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/ermoupolisindustrialmuseum05-353x250.jpg [project-thumb-width] => 353 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/ermoupolisindustrialmuseum05-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 470 [id] => 470 [title] => /Volumes/Synology/COLLEGUES/BME/MOUSEIOGRAFIKA/DWGS/ANAPTUGMATA_ [filename] => ermoupolisindustrialmuseum06.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/ermoupolisindustrialmuseum06.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => volumessynologycolleguesbmemouseiografikadwgsanaptugmata_-3 [date] => 2015-11-21 21:28:46 [modified] => 2015-11-21 21:28:46 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 2000 [height] => 1415 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/ermoupolisindustrialmuseum06-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/ermoupolisindustrialmuseum06-300x212.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 212 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/ermoupolisindustrialmuseum06-1024x724.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 636 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/ermoupolisindustrialmuseum06-353x250.jpg [project-thumb-width] => 353 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/ermoupolisindustrialmuseum06-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 471 [id] => 471 [title] => /Volumes/Synology/COLLEGUES/BME/MOUSEIOGRAFIKA/DWGS/ANAPTUGMATA_ [filename] => ermoupolisindustrialmuseum07.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/ermoupolisindustrialmuseum07.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => volumessynologycolleguesbmemouseiografikadwgsanaptugmata_-4 [date] => 2015-11-21 21:28:50 [modified] => 2015-11-21 21:28:50 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 2000 [height] => 1415 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/ermoupolisindustrialmuseum07-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/ermoupolisindustrialmuseum07-300x212.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 212 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/ermoupolisindustrialmuseum07-1024x724.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 636 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/ermoupolisindustrialmuseum07-353x250.jpg [project-thumb-width] => 353 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/ermoupolisindustrialmuseum07-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 472 [id] => 472 [title] => /Volumes/Synology/COLLEGUES/BME/MOUSEIOGRAFIKA/DWGS/ANAPTUGMATA_ [filename] => ermoupolisindustrialmuseum08.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/ermoupolisindustrialmuseum08.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => volumessynologycolleguesbmemouseiografikadwgsanaptugmata_-5 [date] => 2015-11-21 21:28:54 [modified] => 2015-11-21 21:28:54 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 2000 [height] => 1415 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/ermoupolisindustrialmuseum08-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/ermoupolisindustrialmuseum08-300x212.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 212 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/ermoupolisindustrialmuseum08-1024x724.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 636 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/ermoupolisindustrialmuseum08-353x250.jpg [project-thumb-width] => 353 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/ermoupolisindustrialmuseum08-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 473 [id] => 473 [title] => /Volumes/Synology/COLLEGUES/BME/MOUSEIOGRAFIKA/DWGS/ANAPTUGMATA_ [filename] => ermoupolisindustrialmuseum09.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/ermoupolisindustrialmuseum09.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => volumessynologycolleguesbmemouseiografikadwgsanaptugmata_-6 [date] => 2015-11-21 21:28:59 [modified] => 2015-11-21 21:28:59 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 2000 [height] => 1415 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/ermoupolisindustrialmuseum09-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/ermoupolisindustrialmuseum09-300x212.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 212 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/ermoupolisindustrialmuseum09-1024x724.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 636 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/ermoupolisindustrialmuseum09-353x250.jpg [project-thumb-width] => 353 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/ermoupolisindustrialmuseum09-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 474 [id] => 474 [title] => ermoupolisindustrialmuseum11 [filename] => ermoupolisindustrialmuseum11.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/ermoupolisindustrialmuseum11.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => ermoupolisindustrialmuseum11 [date] => 2015-11-21 21:29:03 [modified] => 2015-11-21 21:29:03 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 969 [height] => 591 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/ermoupolisindustrialmuseum11-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/ermoupolisindustrialmuseum11-300x183.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 183 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/ermoupolisindustrialmuseum11.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 549 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/ermoupolisindustrialmuseum11-360x220.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 220 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/ermoupolisindustrialmuseum11-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 475 [id] => 475 [title] => /Volumes/Synology/COLLEGUES/BME/MOUSEIOGRAFIKA/DWGS/ANAPTUGMATA_ [filename] => koutsoudaki-ermoupolisindustrialmuseum10.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/koutsoudaki-ermoupolisindustrialmuseum10.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => volumessynologycolleguesbmemouseiografikadwgsanaptugmata_-7 [date] => 2015-11-21 21:29:06 [modified] => 2015-11-21 21:29:06 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 2000 [height] => 1415 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/koutsoudaki-ermoupolisindustrialmuseum10-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/koutsoudaki-ermoupolisindustrialmuseum10-300x212.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 212 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/koutsoudaki-ermoupolisindustrialmuseum10-1024x724.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 636 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/koutsoudaki-ermoupolisindustrialmuseum10-353x250.jpg [project-thumb-width] => 353 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/koutsoudaki-ermoupolisindustrialmuseum10-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => )

ΕΠΑΝΕΚΘΕΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Σύρος

Η πρόταση επανέκθεσης της μόνιμης συλλογής
του βιομηχανικού μουσείου, παρουσιάζει
τη βιομηχανική κληρονομιά της Σύρου
με όχημα την επιχειρηματικότητα
και προσαρμοστικότητα του ανθρώπου,
στις ιστορικές, οικονομικές
και κοινωνικές συγκυρίες που τη δημιούργησαν.
Ο επισκέπτης καλείται να βιώσει
από την πρώτη στιγμή
την αλλαγή της ατμόσφαιρας στις εποχές,
μέσα από τη δημιουργία περιβάλλοντος
που θυμίζει «ζωντανή» γκραβούρα.

Περιβαλλόμενος από
το ιστορικο-κοινωνικό-οικονομικό συγκείμενο
κάθε χρονικής περιόδου, προβάλλεται κάθε φορά
στον εκθεσιακό πυρήνα της έκθεσης
και ένας τομέας της τεχνολογίας
που ήκμασε στην Ερμούπολη
και άφησε το αποτύπωμά του στη συλλογική μνήμη.
Τα νοήματα και τα εκθέματα οργανώνονται ανά ενότητα
σε δύο, ας ειπωθεί, ομόκεντρους δακτυλίους.
Περιφερειακά στους τοίχους
χωροθετούνται επιμέρους ζητήματα,
που ορίζουν το πλαίσιο και την ιστορία της κάθε περιόδου,
ενώ ελεύθερα μέσα στον χώρο και περίοπτα,
σε «σκαλωσιές»,
τοποθετούνται εκείνα τα εκθέματα – ενότητες
που αποτελούν το σήμα κατατεθέν
και συχνά την τεχνολογική καινοτομία της ενότητας/εποχής.
Τέλος, κάθε μία από τις τέσσερις μεγάλες ενότητες
χαρακτηρίζεται από έναν «τοίχο»,
το υλικό του οποίου προσδίδει
τον χαρακτήρα της ενότητας και της αντίστοιχης εποχής,
ενώ το περιεχόμενό του ποικίλει
με εκθέματα, ψηφιακές εφαρμογές, μακέτες κ.λπ.
Σε συγκεκριμένα σημεία της έκθεσης
δημιουργούνται ολόσωμες προθήκες – σκηνικά,
προσδίδοντας θεατρικότητα στον εκθεσιακό χώρο,
ώστε να υπάρχει αντιστάθμισμα
στον «τεχνικό» χαρακτήρα των μηχανών,
που λόγω μορφής και μεγέθους δεσπόζουν στο χώρο.

Ο νότιος επιμήκης τοίχος αφήνεται ελεύθερος εκθεμάτων,
με εμφανή την λιθοδομή,
και αποκτά ένα χρονολόγιο
σημαντικών στιγμών και προσωπικοτήτων του νησιού.
Στο φουαγιέ οργανώνεται νέο πωλητήριο
και χώρος εισιτηρίων,
ενώ η αφετηρία και το τέλος της μουσειακής αφήγησης
ξεκινούν από εκεί.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ

2010

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Περσεφόνη Καραμπάτη,
ιστορικός μουσειολόγος

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

300m²

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

500.000€