ΕΛ/EN
Array ( [image] => Array ( [ID] => 1223 [id] => 1223 [title] => 2023eleusis+revolution_koutsoudaki 01 [filename] => 2023eleusis-revolution_koutsoudaki-011.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/06/2023eleusis-revolution_koutsoudaki-011.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => 2023eleusisrevolution_koutsoudaki-01-2 [date] => 2022-06-14 19:41:28 [modified] => 2022-06-14 19:41:28 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1920 [height] => 1440 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/06/2023eleusis-revolution_koutsoudaki-011-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/06/2023eleusis-revolution_koutsoudaki-011-300x225.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 225 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/06/2023eleusis-revolution_koutsoudaki-011-1024x768.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 675 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/06/2023eleusis-revolution_koutsoudaki-011-333x250.jpg [project-thumb-width] => 333 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/06/2023eleusis-revolution_koutsoudaki-011-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 1224 [id] => 1224 [title] => 2023eleusis+revolution_koutsoudaki 02 [filename] => 2023eleusis-revolution_koutsoudaki-021.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/06/2023eleusis-revolution_koutsoudaki-021.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => 2023eleusisrevolution_koutsoudaki-02-2 [date] => 2022-06-14 19:41:30 [modified] => 2022-06-14 19:41:30 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1920 [height] => 1440 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/06/2023eleusis-revolution_koutsoudaki-021-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/06/2023eleusis-revolution_koutsoudaki-021-300x225.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 225 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/06/2023eleusis-revolution_koutsoudaki-021-1024x768.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 675 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/06/2023eleusis-revolution_koutsoudaki-021-333x250.jpg [project-thumb-width] => 333 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/06/2023eleusis-revolution_koutsoudaki-021-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 1225 [id] => 1225 [title] => 2023eleusis+revolution_koutsoudaki 03 [filename] => 2023eleusis-revolution_koutsoudaki-032.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/06/2023eleusis-revolution_koutsoudaki-032.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => 2023eleusisrevolution_koutsoudaki-03-3 [date] => 2022-06-14 19:41:33 [modified] => 2022-06-14 19:41:33 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1920 [height] => 1440 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/06/2023eleusis-revolution_koutsoudaki-032-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/06/2023eleusis-revolution_koutsoudaki-032-300x225.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 225 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/06/2023eleusis-revolution_koutsoudaki-032-1024x768.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 675 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/06/2023eleusis-revolution_koutsoudaki-032-333x250.jpg [project-thumb-width] => 333 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/06/2023eleusis-revolution_koutsoudaki-032-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 1226 [id] => 1226 [title] => 2023eleusis+revolution_koutsoudaki 04 [filename] => 2023eleusis-revolution_koutsoudaki-041.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/06/2023eleusis-revolution_koutsoudaki-041.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => 2023eleusisrevolution_koutsoudaki-04-2 [date] => 2022-06-14 19:41:35 [modified] => 2022-06-14 19:41:35 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1920 [height] => 1440 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/06/2023eleusis-revolution_koutsoudaki-041-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/06/2023eleusis-revolution_koutsoudaki-041-300x225.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 225 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/06/2023eleusis-revolution_koutsoudaki-041-1024x768.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 675 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/06/2023eleusis-revolution_koutsoudaki-041-333x250.jpg [project-thumb-width] => 333 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/06/2023eleusis-revolution_koutsoudaki-041-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 1227 [id] => 1227 [title] => 2023eleusis+revolution_koutsoudaki 05 [filename] => 2023eleusis-revolution_koutsoudaki-051.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/06/2023eleusis-revolution_koutsoudaki-051.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => 2023eleusisrevolution_koutsoudaki-05-2 [date] => 2022-06-14 19:41:37 [modified] => 2022-06-14 19:41:37 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1920 [height] => 1440 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/06/2023eleusis-revolution_koutsoudaki-051-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/06/2023eleusis-revolution_koutsoudaki-051-300x225.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 225 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/06/2023eleusis-revolution_koutsoudaki-051-1024x768.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 675 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/06/2023eleusis-revolution_koutsoudaki-051-333x250.jpg [project-thumb-width] => 333 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/06/2023eleusis-revolution_koutsoudaki-051-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 1228 [id] => 1228 [title] => 2023eleusis+revolution_koutsoudaki 09 [filename] => 2023eleusis-revolution_koutsoudaki-091.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/06/2023eleusis-revolution_koutsoudaki-091.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => 2023eleusisrevolution_koutsoudaki-09-2 [date] => 2022-06-14 19:41:39 [modified] => 2022-06-14 19:41:39 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1920 [height] => 1440 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/06/2023eleusis-revolution_koutsoudaki-091-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/06/2023eleusis-revolution_koutsoudaki-091-300x225.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 225 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/06/2023eleusis-revolution_koutsoudaki-091-1024x768.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 675 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/06/2023eleusis-revolution_koutsoudaki-091-333x250.jpg [project-thumb-width] => 333 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/06/2023eleusis-revolution_koutsoudaki-091-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 1229 [id] => 1229 [title] => 2023eleusis+revolution_koutsoudaki 10 [filename] => 2023eleusis-revolution_koutsoudaki-101.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/06/2023eleusis-revolution_koutsoudaki-101.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => 2023eleusisrevolution_koutsoudaki-10-2 [date] => 2022-06-14 19:41:41 [modified] => 2022-06-14 19:41:41 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1920 [height] => 1440 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/06/2023eleusis-revolution_koutsoudaki-101-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/06/2023eleusis-revolution_koutsoudaki-101-300x225.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 225 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/06/2023eleusis-revolution_koutsoudaki-101-1024x768.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 675 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/06/2023eleusis-revolution_koutsoudaki-101-333x250.jpg [project-thumb-width] => 333 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/06/2023eleusis-revolution_koutsoudaki-101-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 1230 [id] => 1230 [title] => 2023eleusis+revolution_koutsoudaki 11 [filename] => 2023eleusis-revolution_koutsoudaki-111.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/06/2023eleusis-revolution_koutsoudaki-111.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => 2023eleusisrevolution_koutsoudaki-11-2 [date] => 2022-06-14 19:41:43 [modified] => 2022-06-14 19:41:43 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1920 [height] => 1440 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/06/2023eleusis-revolution_koutsoudaki-111-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/06/2023eleusis-revolution_koutsoudaki-111-300x225.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 225 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/06/2023eleusis-revolution_koutsoudaki-111-1024x768.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 675 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/06/2023eleusis-revolution_koutsoudaki-111-333x250.jpg [project-thumb-width] => 333 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/06/2023eleusis-revolution_koutsoudaki-111-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 1231 [id] => 1231 [title] => 2023eleusis+revolution_koutsoudaki 12 [filename] => 2023eleusis-revolution_koutsoudaki-121.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/06/2023eleusis-revolution_koutsoudaki-121.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => 2023eleusisrevolution_koutsoudaki-12-2 [date] => 2022-06-14 19:41:45 [modified] => 2022-06-14 19:41:45 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1920 [height] => 1440 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/06/2023eleusis-revolution_koutsoudaki-121-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/06/2023eleusis-revolution_koutsoudaki-121-300x225.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 225 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/06/2023eleusis-revolution_koutsoudaki-121-1024x768.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 675 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/06/2023eleusis-revolution_koutsoudaki-121-333x250.jpg [project-thumb-width] => 333 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/06/2023eleusis-revolution_koutsoudaki-121-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 1232 [id] => 1232 [title] => 2023eleusis+revolution_koutsoudaki 13 [filename] => 2023eleusis-revolution_koutsoudaki-131.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/06/2023eleusis-revolution_koutsoudaki-131.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => 2023eleusisrevolution_koutsoudaki-13-2 [date] => 2022-06-14 19:41:46 [modified] => 2022-06-14 19:41:46 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1920 [height] => 1440 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/06/2023eleusis-revolution_koutsoudaki-131-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/06/2023eleusis-revolution_koutsoudaki-131-300x225.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 225 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/06/2023eleusis-revolution_koutsoudaki-131-1024x768.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 675 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/06/2023eleusis-revolution_koutsoudaki-131-333x250.jpg [project-thumb-width] => 333 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/06/2023eleusis-revolution_koutsoudaki-131-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 1233 [id] => 1233 [title] => 2023eleusis+revolution_koutsoudaki 14 [filename] => 2023eleusis-revolution_koutsoudaki-141.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/06/2023eleusis-revolution_koutsoudaki-141.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => 2023eleusisrevolution_koutsoudaki-14-2 [date] => 2022-06-14 19:41:48 [modified] => 2022-06-14 19:41:48 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1920 [height] => 1440 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/06/2023eleusis-revolution_koutsoudaki-141-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/06/2023eleusis-revolution_koutsoudaki-141-300x225.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 225 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/06/2023eleusis-revolution_koutsoudaki-141-1024x768.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 675 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/06/2023eleusis-revolution_koutsoudaki-141-333x250.jpg [project-thumb-width] => 333 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2022/06/2023eleusis-revolution_koutsoudaki-141-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) )

MΥΣΤΗΡΙΟ 12: ΕΛΕΥΣΙΝΑ + ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ,

μια αφηγηματική εγκατάσταση

Η αφηγηματική εγκατάσταση «Ελευσίνα + Επανάσταση»
φιλοξενήθηκε στο Πάρκινγκ του Παλιού Ελαιουργείου,
στην παραλία Ελευσίνας, από τις 03 ως τις 26 Ιουνίου 2022,
στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων
για τα 200 χρόνια από το 1821,
της ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ 2023.

Μας καλεί να προβληματιστούμε για τη διαλεκτική της Ιστορίας,
μέσα στη ζοφερή συγκυρία της σύγχρονης με αυτήν επικαιρότητας του πολέμου.
Αποτελείται από δύο μέρη.
Η in situ εικαστική εγκατάσταση «Θραύσματα» αποτελεί το ίχνος
της παράστασης/performance «Eλεύθεροι Πολιορκημένοι» που παρουσιάστηκε
ακριβώς πριν ένα χρόνο στον ίδιο ακριβώς τόπο.
Οι στίχοι του ποιήματος του Διονυσίου Σολωμού που χρησιμοποιήθηκαν στην παράσταση
παρουσιάζονται θραυσματικά ως παραταγμένη στρατιωτική μονάδα ή κοιμητήριο.
Μας προ(σ)καλούν να δούμε τους εαυτούς μας στους πολιορκημένους Μεσολογγίτες
των 200 χρόνων πριν.

Η υβριδική έκθεση «Πολεμική Σκηνή» πραγματεύεται
τη σχέση Ελευσίνας και Επανάστασης την περίοδο του 1821.
Τοποθετημένη εντός μιας σκηνής (τέντας), που συμβολίζει
το μεγαλύτερο οργανωμένο στρατόπεδο των Ελλήνων, με αρχηγό τον Καραϊσκάκη,
στην ίδια περιοχή, η αφήγηση δίνει έμφαση στο τοπικό στοιχείο,
εξετάζοντας παράλληλα και το ρόλο της Δύσης στα γεγονότα.
Η εγκατάσταση βασίζεται κυρίως στο έργο τοπικών ιστοριοδιφών και συλλεκτών,
παρουσιάζει με θραυσματικό τρόπο γνωστά και άγνωστα τεκμήρια και θέτει ερωτήματα
για τις παραμέτρους που διαμορφώνουν την έκβαση των πολεμικών επιχειρήσεων
διαχρονικά, πειραματιζόμενη με τον ήχο και την κλίμακα ως αφηγηματικά εργαλεία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ:
2021 – 2022

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

Στέφανος Καβαλλιεράκης, ιστορικός -επιστημονικός σύμβουλος
Δέσποινα Φαρίδου, αρχιτέκτων
Βασίλης Σάλτας, αρχιτέκτων – τεχνική διεύθυνση
Όλγα Μπρούμα, σκηνογράφος – εικαστικές εφαρμογές
Αντώνης Κωνσταντόπουλος, γραφιστικά
Κώστας Μπώκος, σχεδιασμός ήχου

Delta Pi, οργάνωση & εκτέλεση παραγωγής

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ:
1.000m²