ΕΛ/EN
Array ( [image] => Array ( [ID] => 794 [id] => 794 [title] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-01 [filename] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-01.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-01.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-01 [date] => 2018-05-15 11:25:52 [modified] => 2018-05-15 11:25:52 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1500 [height] => 1001 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-01-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-01-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-01-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-01-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-01-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 793 [id] => 793 [title] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-02 [filename] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-02.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-02.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-02 [date] => 2018-05-15 11:25:49 [modified] => 2018-05-15 11:25:49 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1500 [height] => 1001 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-02-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-02-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-02-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-02-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-02-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 791 [id] => 791 [title] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-04 [filename] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-04.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-04.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-04 [date] => 2018-05-15 11:25:41 [modified] => 2018-05-15 11:25:41 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1500 [height] => 1001 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-04-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-04-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-04-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-04-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-04-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 792 [id] => 792 [title] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-03 [filename] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-03.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-03.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-03 [date] => 2018-05-15 11:25:45 [modified] => 2018-05-15 11:25:45 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1500 [height] => 1001 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-03-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-03-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-03-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-03-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-03-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 790 [id] => 790 [title] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-05 [filename] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-05.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-05.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-05 [date] => 2018-05-15 11:25:38 [modified] => 2018-05-15 11:25:38 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1500 [height] => 1001 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-05-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-05-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-05-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-05-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-05-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 789 [id] => 789 [title] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-06 [filename] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-06.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-06.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-06 [date] => 2018-05-15 11:25:35 [modified] => 2018-05-15 11:25:35 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1500 [height] => 1001 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-06-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-06-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-06-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-06-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-06-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 788 [id] => 788 [title] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-07 [filename] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-07.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-07.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-07 [date] => 2018-05-15 11:25:32 [modified] => 2018-05-15 11:25:32 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1500 [height] => 1001 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-07-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-07-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-07-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-07-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-07-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 787 [id] => 787 [title] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-08 [filename] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-08.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-08.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-08 [date] => 2018-05-15 11:25:28 [modified] => 2018-05-15 11:25:28 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1500 [height] => 1001 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-08-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-08-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-08-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-08-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-08-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 785 [id] => 785 [title] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-09 [filename] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-09.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-09.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-09 [date] => 2018-05-15 11:25:21 [modified] => 2018-05-15 11:25:21 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1500 [height] => 1001 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-09-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-09-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-09-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-09-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-09-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 786 [id] => 786 [title] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-10 [filename] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-10.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-10.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-10 [date] => 2018-05-15 11:25:24 [modified] => 2018-05-15 11:25:24 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1500 [height] => 1001 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-10-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-10-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-10-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-10-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-10-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 784 [id] => 784 [title] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-11 [filename] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-11.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-11.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-11 [date] => 2018-05-15 11:25:17 [modified] => 2018-05-15 11:25:17 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1500 [height] => 1001 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-11-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-11-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-11-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-11-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-11-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 783 [id] => 783 [title] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-12 [filename] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-12.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-12.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-12 [date] => 2018-05-15 11:25:13 [modified] => 2018-05-15 11:25:13 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1500 [height] => 1002 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-12-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-12-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-12-1024x684.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 601 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-12-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-12-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 782 [id] => 782 [title] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-13 [filename] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-13.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-13.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-13 [date] => 2018-05-15 11:25:09 [modified] => 2018-05-15 11:25:09 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1500 [height] => 1001 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-13-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-13-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-13-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-13-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-13-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 781 [id] => 781 [title] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-14 [filename] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-14.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-14.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-14 [date] => 2018-05-15 11:25:07 [modified] => 2018-05-15 11:25:07 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1500 [height] => 1000 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-14-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-14-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-14-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-14-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-14-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 780 [id] => 780 [title] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-15 [filename] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-15.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-15.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-15 [date] => 2018-05-15 11:25:02 [modified] => 2018-05-15 11:25:02 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1500 [height] => 1006 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-15-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-15-300x201.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 201 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-15-1024x687.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 604 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-15-360x241.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 241 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-15-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 778 [id] => 778 [title] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-17 [filename] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-17.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-17.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-17 [date] => 2018-05-15 11:24:53 [modified] => 2018-05-15 11:24:53 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1500 [height] => 1001 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-17-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-17-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-17-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-17-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-17-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 777 [id] => 777 [title] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-18 [filename] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-18.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-18.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-18 [date] => 2018-05-15 11:24:48 [modified] => 2018-05-15 11:24:48 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1500 [height] => 1001 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-18-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-18-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-18-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-18-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-18-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 779 [id] => 779 [title] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-16 [filename] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-16.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-16.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-16 [date] => 2018-05-15 11:24:58 [modified] => 2018-05-15 11:24:58 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1500 [height] => 1001 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-16-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-16-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-16-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-16-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-16-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 776 [id] => 776 [title] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-19 [filename] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-19.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-19.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-19 [date] => 2018-05-15 11:24:45 [modified] => 2018-05-15 11:24:45 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1500 [height] => 999 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-19-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-19-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-19-1024x682.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 599 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-19-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-19-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 775 [id] => 775 [title] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-20 [filename] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-20.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-20.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-20 [date] => 2018-05-15 11:24:43 [modified] => 2018-05-15 11:24:43 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1500 [height] => 1000 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-20-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-20-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-20-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-20-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-20-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 795 [id] => 795 [title] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-26 [filename] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-26.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-26.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-26 [date] => 2018-05-15 11:25:56 [modified] => 2018-05-15 11:25:56 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1500 [height] => 1001 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-26-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-26-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-26-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-26-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-26-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 801 [id] => 801 [title] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-21 [filename] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-21.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-21.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-21 [date] => 2018-05-15 11:26:20 [modified] => 2018-05-15 11:26:20 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1500 [height] => 1001 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-21-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-21-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-21-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-21-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-21-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 800 [id] => 800 [title] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-23 [filename] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-23.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-23.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-23 [date] => 2018-05-15 11:26:15 [modified] => 2018-05-15 11:26:15 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1500 [height] => 1001 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-23-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-23-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-23-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-23-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-23-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 802 [id] => 802 [title] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-22 [filename] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-22.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-22.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-22 [date] => 2018-05-15 11:26:23 [modified] => 2018-05-15 11:26:23 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1500 [height] => 1001 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-22-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-22-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-22-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-22-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-22-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 799 [id] => 799 [title] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-24 [filename] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-24.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-24.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-24 [date] => 2018-05-15 11:26:11 [modified] => 2018-05-15 11:26:11 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1500 [height] => 1001 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-24-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-24-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-24-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-24-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-24-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 798 [id] => 798 [title] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-25 [filename] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-25.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-25.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-25 [date] => 2018-05-15 11:26:07 [modified] => 2018-05-15 11:26:07 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1500 [height] => 1001 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-25-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-25-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-25-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-25-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-25-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 797 [id] => 797 [title] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-27 [filename] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-27.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-27.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-27 [date] => 2018-05-15 11:26:04 [modified] => 2018-05-15 11:26:04 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1500 [height] => 1001 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-27-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-27-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-27-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-27-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-27-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 796 [id] => 796 [title] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-28 [filename] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-28.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-28.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => 160-made-in-greece-koutsoudaki-28 [date] => 2018-05-15 11:26:00 [modified] => 2018-05-15 11:26:00 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1500 [height] => 1001 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-28-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-28-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-28-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-28-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/160-made-in-greece-koutsoudaki-28-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) )

160 χρόνια MADE IN GREECE

Περιοδική Έκθεση στην Τεχνόπολη

H μεγάλη περιοδική έκθεση της Τεχνόπολης

για το έτος 2018, είχε ως αντικείμενο

την ιστορία της ελληνικής βιομηχανίας,

με έμφαση στο στοιχείο

της καινοτομίας και πρωτοπορίας.

Η ιστορική αφήγηση καλύπτει το διάστημα

από την ίδρυση του Εργοστασίου Φωταερίου (1860),

που φιλοξένησε την έκθεση,

ως την αποβιομηχάνιση της χώρας (1970).

 

Στις εγκαταστάσεις του παλαιού Μηχανουργείου

και της απέναντι Αποθήκης, αναπτύχθηκε η έκθεση

μέσα από τρεις μεγάλες μουσειολογικές ενότητες:

Η έκθεση χωρίστηκε στους 8 βασικούς κλάδους βιομηχανίας,

εντός των οποίων παρουσιάζονταν

οι σημαντικότερες των επιχειρήσεων του κλάδου.

Μία ακόμα ενότητα αφορούσε το ιστορικό πλαίσιο της έκθεσης,

που αναπτυσσόταν σε ένα επιτραπέζιο διαδραστικό χρονολόγιο.

Τέλος, παράλληλες ιστορίες με επίκεντρο τον ανθρώπινο παράγοντα,

συμπλήρωναν το χώρο του διαδραστικού χρονολογίου.

Βασικό στοιχείο του μουσειογραφικού σχεδιασμού,

που άντλησε την έμπνευσή του από τις εμπορικές εκθέσεις,

αποτέλεσε το χρώμα.

 

Η έκθεση διήρκεσε από τις 18.01 ως τις 25.03.2018.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
2017-2018

 

ΣΥΝΕΡΓΑΤEΣ

Χριστίνα Αγριαντώνη, επιστημονική επιμέλεια

Γιάννης Στογιαννίδης, ιστορικός ερευνητής

Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου,

μουσειολογική μελέτη

pi6, γραφιστικός σχεδιασμός

Ζώης Οικονόμου, αρχιτέκτων

 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
1000m²

 

ΚΟΣΤΟΣ
120.000€