ΕΛ/EN
Array ( [image] => Array ( [ID] => 733 [id] => 733 [title] => WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-01 [filename] => WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-01.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-01.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => wwf-travelling-exhibition-koutsoudaki-01 [date] => 2017-10-18 19:33:59 [modified] => 2017-10-18 19:33:59 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1920 [height] => 1281 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-01-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-01-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-01-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-01-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-01-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 734 [id] => 734 [title] => WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-02 [filename] => WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-02.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-02.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => wwf-travelling-exhibition-koutsoudaki-02 [date] => 2017-10-18 19:34:10 [modified] => 2017-10-18 19:34:10 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1920 [height] => 1281 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-02-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-02-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-02-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-02-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-02-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 735 [id] => 735 [title] => WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-04 [filename] => WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-04.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-04.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => wwf-travelling-exhibition-koutsoudaki-04 [date] => 2017-10-18 19:34:19 [modified] => 2017-10-18 19:34:19 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1920 [height] => 1281 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-04-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-04-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-04-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-04-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-04-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 736 [id] => 736 [title] => WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-03 [filename] => WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-03.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-03.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => wwf-travelling-exhibition-koutsoudaki-03 [date] => 2017-10-18 19:34:27 [modified] => 2017-10-18 19:34:27 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1920 [height] => 1281 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-03-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-03-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-03-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-03-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-03-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 732 [id] => 732 [title] => WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-05 [filename] => WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-05.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-05.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => wwf-travelling-exhibition-koutsoudaki-05 [date] => 2017-10-18 19:33:48 [modified] => 2017-10-18 19:33:48 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1920 [height] => 1281 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-05-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-05-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-05-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-05-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-05-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 730 [id] => 730 [title] => WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-14 [filename] => WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-14.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-14.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => wwf-travelling-exhibition-koutsoudaki-14 [date] => 2017-10-18 19:33:24 [modified] => 2017-10-18 19:33:24 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1920 [height] => 1281 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-14-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-14-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-14-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-14-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-14-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 731 [id] => 731 [title] => WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-15 [filename] => WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-15.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-15.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => wwf-travelling-exhibition-koutsoudaki-15 [date] => 2017-10-18 19:33:37 [modified] => 2017-10-18 19:33:37 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1920 [height] => 1281 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-15-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-15-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-15-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-15-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-15-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 728 [id] => 728 [title] => WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-11 [filename] => WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-11.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-11.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => wwf-travelling-exhibition-koutsoudaki-11 [date] => 2017-10-18 19:33:07 [modified] => 2017-10-18 19:33:07 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1920 [height] => 1281 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-11-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-11-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-11-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-11-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-11-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 729 [id] => 729 [title] => WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-12 [filename] => WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-12.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-12.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => wwf-travelling-exhibition-koutsoudaki-12 [date] => 2017-10-18 19:33:16 [modified] => 2017-10-18 19:33:16 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1920 [height] => 1281 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-12-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-12-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-12-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-12-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-12-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 737 [id] => 737 [title] => WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-13 [filename] => WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-13.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-13.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => wwf-travelling-exhibition-koutsoudaki-13 [date] => 2017-10-18 19:34:41 [modified] => 2017-10-18 19:34:41 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1920 [height] => 1281 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-13-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-13-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-13-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-13-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-13-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 725 [id] => 725 [title] => WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-06 [filename] => WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-06.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-06.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => wwf-travelling-exhibition-koutsoudaki-06 [date] => 2017-10-18 19:32:42 [modified] => 2017-10-18 19:32:42 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1920 [height] => 1281 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-06-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-06-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-06-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-06-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-06-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 739 [id] => 739 [title] => WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-07 [filename] => WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-07.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-07.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => wwf-travelling-exhibition-koutsoudaki-07 [date] => 2017-10-18 19:35:04 [modified] => 2017-10-18 19:35:04 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1920 [height] => 1281 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-07-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-07-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-07-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-07-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-07-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 726 [id] => 726 [title] => WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-08 [filename] => WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-08.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-08.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => wwf-travelling-exhibition-koutsoudaki-08 [date] => 2017-10-18 19:32:50 [modified] => 2017-10-18 19:32:50 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1920 [height] => 1281 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-08-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-08-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-08-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-08-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-08-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 727 [id] => 727 [title] => WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-09 [filename] => WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-09.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-09.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => wwf-travelling-exhibition-koutsoudaki-09 [date] => 2017-10-18 19:33:00 [modified] => 2017-10-18 19:33:00 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1920 [height] => 1281 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-09-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-09-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-09-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-09-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-09-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 738 [id] => 738 [title] => WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-10 [filename] => WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-10.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-10.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => wwf-travelling-exhibition-koutsoudaki-10 [date] => 2017-10-18 19:34:52 [modified] => 2017-10-18 19:34:52 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1920 [height] => 1282 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-10-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-10-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-10-1024x684.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 601 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-10-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-10-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 722 [id] => 722 [title] => WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-16 [filename] => WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-16.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-16.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => wwf-travelling-exhibition-koutsoudaki-16 [date] => 2017-10-18 19:32:05 [modified] => 2017-10-18 19:32:05 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1920 [height] => 1281 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-16-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-16-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-16-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-16-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-16-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 720 [id] => 720 [title] => WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-17 [filename] => WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-17.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-17.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => wwf-travelling-exhibition-koutsoudaki-17 [date] => 2017-10-18 19:31:40 [modified] => 2017-10-18 19:31:40 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1920 [height] => 1281 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-17-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-17-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-17-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-17-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-17-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 721 [id] => 721 [title] => WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-18 [filename] => WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-18.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-18.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => wwf-travelling-exhibition-koutsoudaki-18 [date] => 2017-10-18 19:31:53 [modified] => 2017-10-18 19:31:53 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1920 [height] => 1281 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-18-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-18-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-18-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-18-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-18-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 723 [id] => 723 [title] => WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-19 [filename] => WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-19.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-19.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => wwf-travelling-exhibition-koutsoudaki-19 [date] => 2017-10-18 19:32:22 [modified] => 2017-10-18 19:32:22 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1920 [height] => 1281 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-19-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-19-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-19-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-19-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-19-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 724 [id] => 724 [title] => WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-20 [filename] => WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-20.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-20.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => wwf-travelling-exhibition-koutsoudaki-20 [date] => 2017-10-18 19:32:33 [modified] => 2017-10-18 19:32:33 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1920 [height] => 1281 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-20-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-20-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-20-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-20-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2017/10/WWF-travelling-exhibition-koutsoudaki-20-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) )

ΥΓΙΗ ΠΑΙΔΙΑ, ΥΓΙΗΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ

Κινητή περιοδική έκθεση του WWF Ελλάς

Η έκθεση επιχειρεί να μεταφέρει

τα μηνύματα της βιώσιμης διατροφής

σε παιδιά 4 – 11 ετών,

μέσα από διαδραστικές κατασκευές

και παιχνίδια.

 

Αποτελείται από πέντε περίπτερα – σταθμούς

στην εκπαιδευτική διαδικασία του προγράμματος:

λαϊκή, ιχθυοπωλείο, σούπερ-μάρκετ, κουζίνα

και ένας σταθμός αφιερωμένος στο φοινικέλαιο.

Σε κάθε ένα από αυτά τα περίπτερα,

τα παιδιά ενημερώνονται παίζοντας,

κατά μόνας και ομαδικά.

 

Οικολογικά υλικά, έντονα χρώματα,

παιδική γλώσσα εικονογράφησης

και επιμέλεια στην ποιότητα των λεπτομερειών

όρισαν τους άξονες σχεδιασμού

αλλά και παραγωγής της κινητής έκθεσης.

Χαρακτηριστικό της

ότι δεν απαιτείται κανένα εργαλείο

για να στηθεί και να ξεστηθεί,

ενώ μπορεί να ταξιδέψει σε ένα μικρό βαν,

χωρίς απαίτηση επαγγελματία οδηγού.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
2017

 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
200m²

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
10.000€