ΕΛ/EN
Array ( [image] => Array ( [ID] => 439 [id] => 439 [title] => koutsoudaki_schoolcomplexarch01 [filename] => koutsoudaki_schoolcomplexarch01.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/koutsoudaki_schoolcomplexarch01.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki_schoolcomplexarch01 [date] => 2015-11-21 21:07:22 [modified] => 2015-11-21 21:07:22 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 591 [height] => 831 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/koutsoudaki_schoolcomplexarch01-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/koutsoudaki_schoolcomplexarch01-213x300.jpg [medium-width] => 213 [medium-height] => 300 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/koutsoudaki_schoolcomplexarch01.jpg [large-width] => 591 [large-height] => 831 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/koutsoudaki_schoolcomplexarch01-178x250.jpg [project-thumb-width] => 178 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/koutsoudaki_schoolcomplexarch01-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 440 [id] => 440 [title] => schoolcomplexarch02 [filename] => schoolcomplexarch02.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/schoolcomplexarch02.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => schoolcomplexarch02 [date] => 2015-11-21 21:07:33 [modified] => 2015-11-21 21:07:33 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 3439 [height] => 729 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/schoolcomplexarch02-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/schoolcomplexarch02-300x64.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 64 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/schoolcomplexarch02-1024x217.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 191 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/schoolcomplexarch02-360x76.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 76 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/schoolcomplexarch02-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 441 [id] => 441 [title] => schoolcomplexarch03 [filename] => schoolcomplexarch03.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/schoolcomplexarch03.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => schoolcomplexarch03 [date] => 2015-11-21 21:07:42 [modified] => 2015-11-21 21:07:42 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 3443 [height] => 753 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/schoolcomplexarch03-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/schoolcomplexarch03-300x66.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 66 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/schoolcomplexarch03-1024x224.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 197 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/schoolcomplexarch03-360x79.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 79 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/schoolcomplexarch03-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 442 [id] => 442 [title] => schoolcomplexarch04 [filename] => schoolcomplexarch04.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/schoolcomplexarch04.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => schoolcomplexarch04 [date] => 2015-11-21 21:07:55 [modified] => 2015-11-21 21:07:55 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 3439 [height] => 832 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/schoolcomplexarch04-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/schoolcomplexarch04-300x73.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 73 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/schoolcomplexarch04-1024x248.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 218 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/schoolcomplexarch04-360x87.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 87 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/schoolcomplexarch04-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 443 [id] => 443 [title] => schoolcomplexarch05 [filename] => schoolcomplexarch05.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/schoolcomplexarch05.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => schoolcomplexarch05 [date] => 2015-11-21 21:08:03 [modified] => 2015-11-21 21:08:03 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 3443 [height] => 744 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/schoolcomplexarch05-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/schoolcomplexarch05-300x65.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 65 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/schoolcomplexarch05-1024x221.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 194 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/schoolcomplexarch05-360x78.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 78 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/schoolcomplexarch05-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 444 [id] => 444 [title] => schoolcomplexarch06 [filename] => schoolcomplexarch06.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/schoolcomplexarch06.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => schoolcomplexarch06 [date] => 2015-11-21 21:08:08 [modified] => 2015-11-21 21:08:08 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1200 [height] => 1113 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/schoolcomplexarch06-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/schoolcomplexarch06-300x278.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 278 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/schoolcomplexarch06-1024x950.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 835 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/schoolcomplexarch06-270x250.jpg [project-thumb-width] => 270 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/schoolcomplexarch06-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 445 [id] => 445 [title] => schoolcomplexarch07 [filename] => schoolcomplexarch07.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/schoolcomplexarch07.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => schoolcomplexarch07 [date] => 2015-11-21 21:08:13 [modified] => 2015-11-21 21:08:13 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1200 [height] => 1114 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/schoolcomplexarch07-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/schoolcomplexarch07-300x279.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 279 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/schoolcomplexarch07-1024x951.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 836 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/schoolcomplexarch07-269x250.jpg [project-thumb-width] => 269 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/schoolcomplexarch07-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 446 [id] => 446 [title] => schoolcomplexarch08 [filename] => schoolcomplexarch08.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/schoolcomplexarch08.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => schoolcomplexarch08 [date] => 2015-11-21 21:08:27 [modified] => 2015-11-21 21:08:27 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 4829 [height] => 1096 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/schoolcomplexarch08-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/schoolcomplexarch08-300x68.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 68 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/schoolcomplexarch08-1024x232.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 204 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/schoolcomplexarch08-360x82.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 82 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/schoolcomplexarch08-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 447 [id] => 447 [title] => schoolcomplexarch09 [filename] => schoolcomplexarch09.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/schoolcomplexarch09.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => schoolcomplexarch09 [date] => 2015-11-21 21:08:57 [modified] => 2015-11-21 21:08:57 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 5253 [height] => 1072 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/schoolcomplexarch09-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/schoolcomplexarch09-300x61.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 61 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/schoolcomplexarch09-1024x209.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 184 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/schoolcomplexarch09-360x73.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 73 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/schoolcomplexarch09-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 448 [id] => 448 [title] => schoolcomplexarch10 [filename] => schoolcomplexarch10.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/schoolcomplexarch10.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => schoolcomplexarch10 [date] => 2015-11-21 21:09:11 [modified] => 2015-11-21 21:09:11 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 4493 [height] => 1280 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/schoolcomplexarch10-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/schoolcomplexarch10-300x85.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 85 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/schoolcomplexarch10-1024x292.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 257 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/schoolcomplexarch10-360x103.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 103 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/schoolcomplexarch10-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 449 [id] => 449 [title] => schoolcomplexarch11 [filename] => schoolcomplexarch11.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/schoolcomplexarch11.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => schoolcomplexarch11 [date] => 2015-11-21 21:09:38 [modified] => 2015-11-21 21:09:38 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 4764 [height] => 1272 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/schoolcomplexarch11-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/schoolcomplexarch11-300x80.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 80 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/schoolcomplexarch11-1024x273.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 240 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/schoolcomplexarch11-360x96.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 96 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/schoolcomplexarch11-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 450 [id] => 450 [title] => schoolcomplexarch12 [filename] => schoolcomplexarch12.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/schoolcomplexarch12.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => schoolcomplexarch12 [date] => 2015-11-21 21:09:41 [modified] => 2015-11-21 21:09:41 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 525 [height] => 394 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/schoolcomplexarch12-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/schoolcomplexarch12-300x225.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 225 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/schoolcomplexarch12.jpg [large-width] => 525 [large-height] => 394 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/schoolcomplexarch12-333x250.jpg [project-thumb-width] => 333 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/schoolcomplexarch12-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) )

ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

Ελαφόνησος, Λακωνία

Ένα σχολείο πλάι στη θάλασσα,
σα να φύτρωσε μέσα από τη γη,
μαζί με τα φρύγανα, στο παλιό νταμάρι.
Με τις κάθετες, ξύλινες περσίδες
των επιμήκων ανατολικών όψεων
να κοιτούν την απέναντι στεριά
και να παραπέμπουν στα μαντριά
που είναι διάσπαρτα στο τοπίο, προστατευμένα
από τον δυνατό ήλιο και τον άνεμο.

To σχολικό συγκρότημα,
λίγο έξω από το χωριό της Ελαφονήσου,
σχεδιάστηκε για να εξυπηρετεί
όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης,
για πληθυσμό 100 περίπου παιδιών.
Περιλαμβάνει επιπλέον, βιβλιοθήκη,
μια κοινή αίθουσα εκδηλώσεων με αυλή
καθώς και ένα υπαίθριο αμφιθέατρο,
με σκοπό να διατίθενται σε όλους τους κατοίκους.
Κάθε μονάδα διαθέτει ανεξάρτητη είσοδο και αυλή,
ενώ έχει σχεδιαστεί και η ενοποιημένη τους λειτουργία.

Διατηρείται το έντονο πρανές (φρύδι),
στο βορειοδυτικό άκρο του γηπέδου,
χαρακτηριστικό φυσικό στοιχείο
της νοτιοανατολικής Πελοποννήσου.

Στο πλαίσιο βιοκλιματικής προσέγγισης,
ανάδειξης της τοπικής ποώδους βλάστησης
αλλά και αποκατάστασης του πληγωμένου τοπίου,
επιλέχθηκε να φυτευτούν
όλα τα δώματα των κτιρίων του συγκροτήματος.
Η στάθμη των φυτεμένων δωμάτων
καταλήγει στη στάθμη των παρακείμενων πρανών
και έτσι το κάθε κτίριο να δίνει την αίσθηση
ότι ξεπροβάλει μέσα από τη γη,
αφήνοντας εκτεθειμένη μόνο την όψη του προς τη θάλασσα.
Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται
και η πλήρης προστασία των αυλών από τον βορρά.

Σήμα κατατεθέν της πρότασης
αποτελούν οι ξύλινες περσίδες
στις ανατολικές επιμήκεις όψεις των κτιρίων,
οι οποίες όχι μόνο φιλτράρουν το φως
και αναδεικνύουν τη θέα,
αλλά με το σύστημα πύκνωσης και αραίωσής τους,
δημιουργούν συνεκτικές όψεις που ανατρέπουν
την τυπική, ξεπερασμένη εικόνα ενός δημόσιου σχολείου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ

2009-10

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ιφιγένεια Λολοπούλου – Σκαμνάκη,
αρχιτέκτων

Χρυσή Νικολούτσου, αρχιτέκτων

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

2.000m²

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

4.065.000€