ΕΛ/EN
Array ( [image] => Array ( [ID] => 488 [id] => 488 [title] => koutsoudaki-energypathways01 [filename] => koutsoudaki-energypathways01.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/koutsoudaki-energypathways01.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-energypathways01 [date] => 2015-11-21 21:41:57 [modified] => 2015-11-21 21:41:57 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 2000 [height] => 1331 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/koutsoudaki-energypathways01-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/koutsoudaki-energypathways01-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/koutsoudaki-energypathways01-1024x681.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 599 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/koutsoudaki-energypathways01-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/koutsoudaki-energypathways01-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 479 [id] => 479 [title] => energypathways02 [filename] => energypathways02.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/energypathways02.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => energypathways02 [date] => 2015-11-21 21:40:38 [modified] => 2015-11-21 21:40:38 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 2000 [height] => 1331 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/energypathways02-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/energypathways02-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/energypathways02-1024x681.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 599 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/energypathways02-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/energypathways02-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 480 [id] => 480 [title] => energypathways03 [filename] => energypathways03.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/energypathways03.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => energypathways03 [date] => 2015-11-21 21:40:44 [modified] => 2015-11-21 21:40:44 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 2000 [height] => 1331 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/energypathways03-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/energypathways03-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/energypathways03-1024x681.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 599 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/energypathways03-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/energypathways03-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 481 [id] => 481 [title] => energypathways04 [filename] => energypathways04.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/energypathways04.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => energypathways04 [date] => 2015-11-21 21:40:52 [modified] => 2015-11-21 21:40:52 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 2000 [height] => 1297 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/energypathways04-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/energypathways04-300x195.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 195 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/energypathways04-1024x664.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 584 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/energypathways04-360x233.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 233 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/energypathways04-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 482 [id] => 482 [title] => energypathways05 [filename] => energypathways05.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/energypathways05.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => energypathways05 [date] => 2015-11-21 21:40:58 [modified] => 2015-11-21 21:40:58 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 2000 [height] => 1331 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/energypathways05-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/energypathways05-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/energypathways05-1024x681.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 599 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/energypathways05-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/energypathways05-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 483 [id] => 483 [title] => energypathways06 [filename] => energypathways06.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/energypathways06.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => energypathways06 [date] => 2015-11-21 21:41:10 [modified] => 2015-11-21 21:41:10 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 2000 [height] => 3006 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/energypathways06-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/energypathways06-200x300.jpg [medium-width] => 200 [medium-height] => 300 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/energypathways06-681x1024.jpg [large-width] => 681 [large-height] => 1024 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/energypathways06-166x250.jpg [project-thumb-width] => 166 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/energypathways06-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 484 [id] => 484 [title] => energypathways07 [filename] => energypathways07.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/energypathways07.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => energypathways07 [date] => 2015-11-21 21:41:19 [modified] => 2015-11-21 21:41:19 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 2000 [height] => 3006 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/energypathways07-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/energypathways07-200x300.jpg [medium-width] => 200 [medium-height] => 300 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/energypathways07-681x1024.jpg [large-width] => 681 [large-height] => 1024 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/energypathways07-166x250.jpg [project-thumb-width] => 166 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/energypathways07-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 485 [id] => 485 [title] => energypathways08 [filename] => energypathways08.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/energypathways08.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => energypathways08 [date] => 2015-11-21 21:41:27 [modified] => 2015-11-21 21:41:27 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 2000 [height] => 3006 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/energypathways08-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/energypathways08-200x300.jpg [medium-width] => 200 [medium-height] => 300 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/energypathways08-681x1024.jpg [large-width] => 681 [large-height] => 1024 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/energypathways08-166x250.jpg [project-thumb-width] => 166 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/energypathways08-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 486 [id] => 486 [title] => energypathways09 [filename] => energypathways09.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/energypathways09.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => energypathways09 [date] => 2015-11-21 21:41:40 [modified] => 2015-11-21 21:41:40 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 2000 [height] => 3006 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/energypathways09-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/energypathways09-200x300.jpg [medium-width] => 200 [medium-height] => 300 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/energypathways09-681x1024.jpg [large-width] => 681 [large-height] => 1024 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/energypathways09-166x250.jpg [project-thumb-width] => 166 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/energypathways09-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 487 [id] => 487 [title] => energypathways10 [filename] => energypathways10.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/energypathways10.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => energypathways10 [date] => 2015-11-21 21:41:53 [modified] => 2015-11-21 21:41:53 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 2000 [height] => 1331 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/energypathways10-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/energypathways10-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/energypathways10-1024x681.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 599 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/energypathways10-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/energypathways10-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) )

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ»

Ερμούπολη, Σύρος

Η περιοδική έκθεση καλούσε τον επισκέπτη
να ανακαλύψει τα μυστικά του πετρελαίου
από τη διύλιση
ως τη χρήση του στην καθημερινή ζωή,
μέσα από τις λειτουργίες ενός διυλιστηρίου.

Αντικείμενο της έκθεσης ήταν
η παρουσίαση της ιστορίας και των δραστηριοτήτων
του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια,
της μεγαλύτερης ελληνικής επιχείρησης πετρελαιοειδών,
με κρατική θητεία και παρουσία 55 χρόνων στη χώρα.

Κεντρική ιδέα για την οργάνωση της έκθεσης,
ήταν η κατασκευή μιας «δεξαμενής πετρελαίου»,
στα άδυτα της οποίας καλείται να εισέλθει ο επισκέπτης
για να μάθει για τη διύλιση,
για μια τυπική ημέρα σε διάφορα πόστα της Εταιρίας,
για την οργανωτική δομή του Ομίλου διαχρονικά,
αλλά και για τεχνολογίες που χάθηκαν,
όπως η ενίσχυση της βενζίνης με μόλυβδο
ή η διανομή αερίου πόλεως.

Μια εικαστική εγκατάσταση
από σωλήνες στα χρώματα των διυλιστηρίων,
οδηγεί τον επισκέπτη από τη δεξαμενή
στον δεύτερο όροφο του κτιρίου,
όπου ανάμεσα σε άλλα, μπορεί να παρακολουθήσει
ένα δεκάλεπτο ντοκιμαντέρ
και να παίξει το εκπαιδευτικό παιχνίδι γρίφων
«Ήταν όλα τους πετρέλαιο».

Η έκθεση φιλοξενήθηκε στους χώρους
του Βιομηχανικού Μουσείου Ερμούπολης
και διήρκεσε ένα έτος.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

2011

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Περσεφόνη Καραμπάτη,
ιστορικός μουσειολόγος

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

130m²

ΚΟΣΤΟΣ

απόρρητο