ΕΛ/EN
Array ( [image] => Array ( [ID] => 664 [id] => 664 [title] => koutsoudaki-oilmuseum01 [filename] => koutsoudaki-oilmuseum011.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/12/koutsoudaki-oilmuseum011.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki-oilmuseum01-2 [date] => 2015-12-16 14:53:00 [modified] => 2015-12-16 14:53:00 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1024 [height] => 768 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/12/koutsoudaki-oilmuseum011-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/12/koutsoudaki-oilmuseum011-300x225.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 225 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/12/koutsoudaki-oilmuseum011-1024x768.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 675 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/12/koutsoudaki-oilmuseum011-333x250.jpg [project-thumb-width] => 333 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/12/koutsoudaki-oilmuseum011-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 654 [id] => 654 [title] => oilmuseum02 [filename] => oilmuseum02.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/12/oilmuseum02.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => oilmuseum02 [date] => 2015-12-16 14:26:17 [modified] => 2015-12-16 14:26:17 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1474 [height] => 1287 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/12/oilmuseum02-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/12/oilmuseum02-300x262.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 262 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/12/oilmuseum02-1024x894.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 786 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/12/oilmuseum02-286x250.jpg [project-thumb-width] => 286 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/12/oilmuseum02-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 655 [id] => 655 [title] => /Volumes/Synology/COLLEGUES/HELPE/MOUSEIOGRAFIKA/PROTASH_01/kato [filename] => oilmuseum03.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/12/oilmuseum03.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => volumessynologycollegueshelpemouseiografikaprotash_01kato [date] => 2015-12-16 14:27:04 [modified] => 2015-12-16 14:27:04 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 4961 [height] => 3508 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/12/oilmuseum03-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/12/oilmuseum03-300x212.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 212 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/12/oilmuseum03-1024x724.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 636 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/12/oilmuseum03-354x250.jpg [project-thumb-width] => 354 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/12/oilmuseum03-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 656 [id] => 656 [title] => oilmuseum04 [filename] => oilmuseum04.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/12/oilmuseum04.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => oilmuseum04 [date] => 2015-12-16 14:27:12 [modified] => 2015-12-16 14:27:12 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1623 [height] => 545 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/12/oilmuseum04-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/12/oilmuseum04-300x101.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 101 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/12/oilmuseum04-1024x344.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 302 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/12/oilmuseum04-360x121.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 121 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/12/oilmuseum04-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 657 [id] => 657 [title] => oilmuseum05 [filename] => oilmuseum05.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/12/oilmuseum05.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => oilmuseum05 [date] => 2015-12-16 14:27:21 [modified] => 2015-12-16 14:27:21 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 2362 [height] => 1581 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/12/oilmuseum05-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/12/oilmuseum05-300x201.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 201 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/12/oilmuseum05-1024x685.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 602 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/12/oilmuseum05-360x241.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 241 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/12/oilmuseum05-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 658 [id] => 658 [title] => oilmuseum06 [filename] => oilmuseum06.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/12/oilmuseum06.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => oilmuseum06 [date] => 2015-12-16 14:27:31 [modified] => 2015-12-16 14:27:31 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 2338 [height] => 1182 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/12/oilmuseum06-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/12/oilmuseum06-300x152.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 152 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/12/oilmuseum06-1024x518.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 455 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/12/oilmuseum06-360x182.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 182 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/12/oilmuseum06-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 659 [id] => 659 [title] => oilmuseum07 [filename] => oilmuseum07.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/12/oilmuseum07.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => oilmuseum07 [date] => 2015-12-16 14:27:40 [modified] => 2015-12-16 14:27:40 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 2158 [height] => 1038 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/12/oilmuseum07-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/12/oilmuseum07-300x144.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 144 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/12/oilmuseum07-1024x493.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 433 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/12/oilmuseum07-360x173.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 173 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/12/oilmuseum07-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 660 [id] => 660 [title] => oilmuseum08 [filename] => oilmuseum08.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/12/oilmuseum08.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => oilmuseum08 [date] => 2015-12-16 14:27:52 [modified] => 2015-12-16 14:27:52 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 3076 [height] => 2304 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/12/oilmuseum08-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/12/oilmuseum08-300x225.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 225 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/12/oilmuseum08-1024x767.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 674 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/12/oilmuseum08-334x250.jpg [project-thumb-width] => 334 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/12/oilmuseum08-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 661 [id] => 661 [title] => oilmuseum09 [filename] => oilmuseum09.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/12/oilmuseum09.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => oilmuseum09 [date] => 2015-12-16 14:27:58 [modified] => 2015-12-16 14:27:58 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1405 [height] => 697 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/12/oilmuseum09-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/12/oilmuseum09-300x149.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 149 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/12/oilmuseum09-1024x508.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 446 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/12/oilmuseum09-360x179.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 179 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/12/oilmuseum09-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) )

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ

Ασπρόπυργος

Μέσα από αγωγούς
που ξεκινούν και καταλήγουν
σε ένα «διαστημικό» κέντρο ελέγχου,
ο επισκέπτης στα διυλιστήρια
θα καλείται να ανακαλύψει
τις πτυχές της ιστορίας
και των δραστηριοτήτων της επιχείρησης,
με διαδραστικό και οικείο τρόπο.

 

H μουσειολογική πρόταση
αφορά τη δημιουργία μόνιμης έκθεσης
και μικρής βιβλιοθήκης – αρχείου,
στις εγκαταστάσεις των Διυλιστηρίων Ασπροπύργου
των ΕΛΠΕ.
Στόχος ήταν η ανάδειξη της συλλογής των ΕΛΠΕ,
καθώς και η δημιουργία
ενός χώρου πληροφόρησης του κοινού
για την ιστορία και τις δραστηριότητες του Ομίλου.

Σε μία αίθουσα του Διοικητηρίου
δημιουργείται ένα κέλυφος μέσα στο κέλυφος.
Ο επισκέπτης καλείται σε ένα ταξίδι ανακάλυψης,
μέσα από αγωγούς πετρελαίου
και μια σειρά από θεματικά δωμάτια,
όπου μπορεί να μάθει
από το πού βρίσκεται το πετρέλαιο
μέχρι το πώς διακινείται στα σπίτια μας,
για τις συνθήκες ασφάλειας στα διυλιστήρια,
τα μελλοντικά σχέδια της εταιρίας κ.λπ.

Τα εκθέματα οργανώνονται σε οπτικά σύνολα
και τοποθετούνται σε ολόσωμες προθήκες – σκηνικά,
με φόντο αρχειακές εικόνες.
Τη μουσειακή εμπειρία συμπληρώνουν ψηφιακά προϊόντα,
σε πολλές περιπτώσεις διαδραστικά.

Ο κεντρικός χώρος του μουσείου λειτουργεί
και ως χώρος φιλοξενίας επίσημων προσκεκλημένων,
με δυνατότητα συσκέψεων.
Η λογική της μουσειολογικής του οργάνωσης
παραπέμπει υποσυνείδητα
σε control room μεγάλου εργοστασίου,
σημείο από όπου κανείς μπορεί να έχει
έλεγχο και εποπτεία
για όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης.

Στον ίδιο χώρο οργανώνεται
και μια μικρή mediatheque,
όπου φοιτητές και ερευνητές
θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αρχειακό υλικό
και τρέχοντα σύνθετα προγράμματα του Ομίλου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ
2014

ΣΥΝΕΡΓΑΤEΣ
Περσεφόνη Καραμπάτη,
ιστορικός μουσειολόγος
Άρτεμις Κοψιδά, αρχιτέκτων

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
240m²

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
απόρρητος