ΕΛ/EN
Array ( [image] => Array ( [ID] => 415 [id] => 415 [title] => koutsoudaki-athanasiosdiakosmuseum01 [filename] => koutsoudaki-athanasiosdiakosmuseum01.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/koutsoudaki-athanasiosdiakosmuseum01.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => αρχιτέκτων μουσειολόγος, Ερατώ Κουτσουδάκη, σχεδιασμός μουσείων, exhibition design, ιστορικά μουσεία, μουσεία προσωπικοτήτων, Erato Koutsoudaki, museologist, μουσειογράφος, μουσειολογική μελέτη, μουσειογραφική μελέτη, museums in the Balkans, historical exhibition, thematic museum, Αθανάσιος Διάκος Φωκίδας, Οίτη, Μουσουνίτσα, αξιοθέατα [name] => koutsoudaki-athanasiosdiakosmuseum01 [date] => 2015-11-21 20:26:55 [modified] => 2015-12-07 10:39:57 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 2000 [height] => 2000 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/koutsoudaki-athanasiosdiakosmuseum01-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/koutsoudaki-athanasiosdiakosmuseum01-300x300.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 300 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/koutsoudaki-athanasiosdiakosmuseum01-1024x1024.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 900 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/koutsoudaki-athanasiosdiakosmuseum01-250x250.jpg [project-thumb-width] => 250 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/koutsoudaki-athanasiosdiakosmuseum01-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 409 [id] => 409 [title] => athanasiosdiakosmuseum02 [filename] => athanasiosdiakosmuseum02.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/athanasiosdiakosmuseum02.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => αρχιτέκτων μουσειολόγος, Ερατώ Κουτσουδάκη, σχεδιασμός μουσείων, exhibition design, ιστορικά μουσεία, μουσεία προσωπικοτήτων, Erato Koutsoudaki, museologist, μουσειογράφος, μουσειολογική μελέτη, μουσειογραφική μελέτη, museums in the Balkans, historical exhibition, thematic museum, Αθανάσιος Διάκος Φωκίδας, Οίτη, Μουσουνίτσα, αξιοθέατα [name] => athanasiosdiakosmuseum02 [date] => 2015-11-21 20:26:10 [modified] => 2015-12-07 10:40:04 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 2000 [height] => 2000 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/athanasiosdiakosmuseum02-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/athanasiosdiakosmuseum02-300x300.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 300 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/athanasiosdiakosmuseum02-1024x1024.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 900 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/athanasiosdiakosmuseum02-250x250.jpg [project-thumb-width] => 250 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/athanasiosdiakosmuseum02-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 410 [id] => 410 [title] => athanasiosdiakosmuseum03 [filename] => athanasiosdiakosmuseum03.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/athanasiosdiakosmuseum03.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => αρχιτέκτων μουσειολόγος, Ερατώ Κουτσουδάκη, σχεδιασμός μουσείων, exhibition design, ιστορικά μουσεία, μουσεία προσωπικοτήτων, Erato Koutsoudaki, museologist, μουσειογράφος, μουσειολογική μελέτη, μουσειογραφική μελέτη, museums in the Balkans, historical exhibition, thematic museum, Αθανάσιος Διάκος Φωκίδας, Οίτη, Μουσουνίτσα, αξιοθέατα [name] => athanasiosdiakosmuseum03 [date] => 2015-11-21 20:26:17 [modified] => 2015-12-07 10:40:12 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 2000 [height] => 2000 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/athanasiosdiakosmuseum03-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/athanasiosdiakosmuseum03-300x300.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 300 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/athanasiosdiakosmuseum03-1024x1024.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 900 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/athanasiosdiakosmuseum03-250x250.jpg [project-thumb-width] => 250 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/athanasiosdiakosmuseum03-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 411 [id] => 411 [title] => athanasiosdiakosmuseum04 [filename] => athanasiosdiakosmuseum04.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/athanasiosdiakosmuseum04.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => αρχιτέκτων μουσειολόγος, Ερατώ Κουτσουδάκη, σχεδιασμός μουσείων, exhibition design, ιστορικά μουσεία, μουσεία προσωπικοτήτων, Erato Koutsoudaki, museologist, μουσειογράφος, μουσειολογική μελέτη, μουσειογραφική μελέτη, museums in the Balkans, historical exhibition, thematic museum, Αθανάσιος Διάκος Φωκίδας, Οίτη, Μουσουνίτσα, αξιοθέατα [name] => athanasiosdiakosmuseum04 [date] => 2015-11-21 20:26:23 [modified] => 2015-12-07 10:40:18 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 2000 [height] => 2000 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/athanasiosdiakosmuseum04-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/athanasiosdiakosmuseum04-300x300.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 300 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/athanasiosdiakosmuseum04-1024x1024.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 900 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/athanasiosdiakosmuseum04-250x250.jpg [project-thumb-width] => 250 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/athanasiosdiakosmuseum04-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 412 [id] => 412 [title] => athanasiosdiakosmuseum05 [filename] => athanasiosdiakosmuseum05.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/athanasiosdiakosmuseum05.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => αρχιτέκτων μουσειολόγος, Ερατώ Κουτσουδάκη, σχεδιασμός μουσείων, exhibition design, ιστορικά μουσεία, μουσεία προσωπικοτήτων, Erato Koutsoudaki, museologist, μουσειογράφος, μουσειολογική μελέτη, μουσειογραφική μελέτη, museums in the Balkans, historical exhibition, thematic museum, Αθανάσιος Διάκος Φωκίδας, Οίτη, Μουσουνίτσα, αξιοθέατα [name] => athanasiosdiakosmuseum05 [date] => 2015-11-21 20:26:29 [modified] => 2015-12-07 10:40:37 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 2000 [height] => 2000 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/athanasiosdiakosmuseum05-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/athanasiosdiakosmuseum05-300x300.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 300 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/athanasiosdiakosmuseum05-1024x1024.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 900 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/athanasiosdiakosmuseum05-250x250.jpg [project-thumb-width] => 250 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/athanasiosdiakosmuseum05-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 413 [id] => 413 [title] => athanasiosdiakosmuseum06 [filename] => athanasiosdiakosmuseum06.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/athanasiosdiakosmuseum06.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => αρχιτέκτων μουσειολόγος, Ερατώ Κουτσουδάκη, σχεδιασμός μουσείων, exhibition design, ιστορικά μουσεία, μουσεία προσωπικοτήτων, Erato Koutsoudaki, museologist, μουσειογράφος, μουσειολογική μελέτη, μουσειογραφική μελέτη, museums in the Balkans, historical exhibition, thematic museum, Αθανάσιος Διάκος Φωκίδας, Οίτη, Μουσουνίτσα, αξιοθέατα [name] => athanasiosdiakosmuseum06 [date] => 2015-11-21 20:26:41 [modified] => 2015-12-07 10:40:43 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 2000 [height] => 2000 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/athanasiosdiakosmuseum06-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/athanasiosdiakosmuseum06-300x300.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 300 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/athanasiosdiakosmuseum06-1024x1024.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 900 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/athanasiosdiakosmuseum06-250x250.jpg [project-thumb-width] => 250 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/athanasiosdiakosmuseum06-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 414 [id] => 414 [title] => athanasiosdiakosmuseum07 [filename] => athanasiosdiakosmuseum07.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/athanasiosdiakosmuseum07.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => athanasiosdiakosmuseum07 [date] => 2015-11-21 20:26:45 [modified] => 2015-11-21 20:26:45 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 2000 [height] => 1550 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/athanasiosdiakosmuseum07-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/athanasiosdiakosmuseum07-300x233.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 233 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/athanasiosdiakosmuseum07-1024x794.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 698 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/athanasiosdiakosmuseum07-323x250.jpg [project-thumb-width] => 323 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/athanasiosdiakosmuseum07-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) )

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ

Αθανάσιος Διάκος Φωκίδας

Η μορφή του ήρωα της Ελληνικής Επανάστασης,
Αθανάσιου Διάκου,
έγινε αφορμή για ένα οδοιπορικό
στα πρώτα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης
στα βουνά της Φωκίδας,
με το βλέμμα στραμμένο σε όσα συνέβαιναν
σε όλο τον πλανήτη
αλλά και στη σημασία της ιστορίας του Διάκου
σήμερα.

 

Μέσα σε ένα δεδομένο νεόδμητο κέλυφος,
εκεί όπου ο τοπικός θρύλος θέλει το πατρογονικό
του εθνικού ήρωα, στεγάστηκε η μόνιμη έκθεση
για τον Αθανάσιο Διάκο.
Στην μόνιμη έκθεση, ο Διάκος τοποθετείται στο χωροχρόνο
και τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της εποχής,
μέσα από το νοητικό και αισθητικό πρίσμα του σήμερα.
Κεντρική ιδέα της έκθεσης ήταν
η οργάνωση μιας αφηγηματικής πορείας
ως κλειστού αγωγού ιστορίας,
μέσα από εικαστικές ενσταντανέ.
Οι θεατρικά αφαιρετικές ολόσωμες προθήκες – χώροι
αποδίδουν μια βιωματικού χαρακτήρα ατμόσφαιρα,
αναδεικνύοντας τα λιγοστά εκθέματα
που αναζητήθηκαν ή κατασκευάστηκαν,
προκειμένου να δημιουργηθεί
η υπάρχουσα μουσειακή συλλογή.

Η έκθεση χωροθετήθηκε στο ισόγειο του κτιρίου,
όπου τοποθετήθηκε και μια ψηφιακή εφαρμογή,
η οποία ενημερώνει τον επισκέπτη για την περιοχή σήμερα.
Στον όροφο διαμορφώθηκε
αίθουσα εκδηλώσεων και περιοδικών εκθέσεων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

2007/2009

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Περσεφόνη Καραμπάτη,
ιστορικός μουσειολόγος

Αμαρυλλίς Κωσταροπούλου,
εικαστικός

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

90m²

ΚΟΣΤΟΣ

90.000€