ΕΛ/EN
Array ( [image] => Array ( [ID] => 544 [id] => 544 [title] => koutsoudaki_sifnosgallery [filename] => koutsoudaki_sifnosgallery.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/koutsoudaki_sifnosgallery.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki_sifnosgallery [date] => 2015-11-21 22:36:35 [modified] => 2015-11-21 22:36:35 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 2696 [height] => 2080 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/koutsoudaki_sifnosgallery-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/koutsoudaki_sifnosgallery-300x231.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 231 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/koutsoudaki_sifnosgallery-1024x790.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 694 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/koutsoudaki_sifnosgallery-324x250.jpg [project-thumb-width] => 324 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/koutsoudaki_sifnosgallery-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 545 [id] => 545 [title] => sifnosgallery01 [filename] => sifnosgallery01.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery01.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => sifnosgallery01 [date] => 2015-11-21 22:40:25 [modified] => 2015-11-21 22:40:25 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 2096 [height] => 881 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery01-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery01-300x126.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 126 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery01-1024x430.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 378 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery01-360x151.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 151 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery01-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 546 [id] => 546 [title] => sifnosgallery02 [filename] => sifnosgallery02.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery02.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => sifnosgallery02 [date] => 2015-11-21 22:40:44 [modified] => 2015-11-21 22:40:44 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 2084 [height] => 833 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery02-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery02-300x120.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 120 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery02-1024x409.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 359 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery02-360x144.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 144 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery02-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 547 [id] => 547 [title] => sifnosgallery03 [filename] => sifnosgallery03.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery03.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => sifnosgallery03 [date] => 2015-11-21 22:41:06 [modified] => 2015-11-21 22:41:06 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 2020 [height] => 933 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery03-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery03-300x139.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 139 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery03-1024x473.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 416 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery03-360x166.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 166 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery03-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 548 [id] => 548 [title] => sifnosgallery04 [filename] => sifnosgallery04.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery04.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => sifnosgallery04 [date] => 2015-11-21 22:41:29 [modified] => 2015-11-21 22:41:29 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 2020 [height] => 965 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery04-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery04-300x143.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 143 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery04-1024x489.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 430 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery04-360x172.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 172 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery04-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 549 [id] => 549 [title] => sifnosgallery05 [filename] => sifnosgallery05.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery05.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => sifnosgallery05 [date] => 2015-11-21 22:41:47 [modified] => 2015-11-21 22:41:47 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1752 [height] => 817 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery05-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery05-300x140.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 140 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery05-1024x478.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 420 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery05-360x168.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 168 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery05-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 550 [id] => 550 [title] => sifnosgallery06 [filename] => sifnosgallery06.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery06.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => sifnosgallery06 [date] => 2015-11-21 22:42:07 [modified] => 2015-11-21 22:42:07 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1768 [height] => 837 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery06-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery06-300x142.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 142 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery06-1024x485.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 426 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery06-360x170.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 170 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery06-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 551 [id] => 551 [title] => sifnosgallery07 [filename] => sifnosgallery07.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery07.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => sifnosgallery07 [date] => 2015-11-21 22:42:24 [modified] => 2015-11-21 22:42:24 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1368 [height] => 937 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery07-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery07-300x205.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 205 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery07-1024x701.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 616 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery07-360x247.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 247 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery07-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) )

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΣΙΦΝΟΥ

Απολλωνία Σίφνου

Ο Δήμος Σίφνου
παρήγγειλε την εκπόνηση μελέτης
ώστε να αναδειχθεί σε άρτια πινακοθήκη
ένα μικρό παραδοσιακό κτίσμα
στο κέντρο του οικισμού,
με κορμό τη συλλογή του ζωγράφου Κ. Κουνάδη.

H μουσειολογική πρόταση οργάνωσης
της Δημοτικής Πινακοθήκης Σίφνου,
που θα στεγαστεί σε παραδοσιακό κτίριο
κοντά στην πλατεία της Απολλωνίας,
πρωτεύουσας του νησιού,
αφού αυτό αποκατασταθεί,
αντιμετωπίζει το έργο με ολιστική διάθεση οργάνωσης
ενός πολυδύναμου πολιτιστικού χώρου.

Με άξονα τη δωρεά των έργων
του ζωγράφου Κώστα Κουνάδη,
που επί τουλάχιστον 40 χρόνια ζωγράφισε επί τόπου
τοπία και πρόσωπα του νησιού,
παράγοντας ενδιαφέροντα λάδια μικρής κλίμακας,
οργανώνονται δύο θεματικές ενότητες,
που στελεχώνονται από κείμενα, εικονογραφικό υλικό
και ένα σύντομο φιλμ για τον ζωγράφο,
ενώ μία ακόμα ενότητα είναι αφιερωμένη στο ίδιο το κτίριο,
χαρακτηριστικό δείγμα της σιφναίικης αρχιτεκτονικής.
Παράλληλα προτείνονται βοηθητικοί χώροι και λειτουργίες,
όπως εκπαιδευτικές δράσεις
και μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα,
με στόχο η Δημοτική Πινακοθήκη να είναι γεμάτη ζωή
τόσο κατά την τουριστική περίοδο, όσο και το χειμώνα.

Στο πλαίσιο του έργου έγινε
καταγραφή και ψηφιοποίηση της συλλογής
σε βάση δεδομένων,
καθώς και πρωτογενής συλλογή προφορικών μαρτυριών
του ζωγράφου και οικείων του,
προκειμένου να αξιοποιηθούν σε επόμενη φάση.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ

2014

ΣΥΝΕΡΓΑΤHΣ

Άρτεμις Κοψιδά, αρχιτέκτων

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

100m²

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

30.000€