ΕΛ/EN
Array ( [image] => Array ( [ID] => 454 [id] => 454 [title] => koutsoudaki-leadshotmuseum02 [filename] => koutsoudaki-leadshotmuseum02.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/koutsoudaki-leadshotmuseum02.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => αρχιτέκτων μουσειολόγος, Ερατώ Κουτσουδάκη, σχεδιασμός μουσείων, exhibition design, βιομηχανικά μουσεία, industrial museums, Erato Koutsoudaki, museologist, μουσειογράφος, μουσειολογική μελέτη, μουσειογραφική μελέτη, industrial hεritage, βιομηχανική κληρονομιά, βιομηχανική αρχαιολογία, Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης, Κέντρο Τεχνικού Πολιτισμού, Σύρος [name] => koutsoudaki-leadshotmuseum02 [date] => 2015-11-21 21:17:13 [modified] => 2015-12-07 10:34:28 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 2000 [height] => 1193 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/koutsoudaki-leadshotmuseum02-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/koutsoudaki-leadshotmuseum02-300x179.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 179 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/koutsoudaki-leadshotmuseum02-1024x611.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 537 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/koutsoudaki-leadshotmuseum02-360x215.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 215 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/koutsoudaki-leadshotmuseum02-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 455 [id] => 455 [title] => leadshotmuseum01 [filename] => leadshotmuseum01.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/leadshotmuseum01.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => αρχιτέκτων μουσειολόγος, Ερατώ Κουτσουδάκη, Αναιρούσης, Βιωματικό Μουσείο, σχεδιασμός μουσείων, exhibition design, βιομηχανικά μουσεία, industrial museums, Erato Koutsoudaki, museologist, μουσειογράφος, industrial hεritage, βιομηχανική κληρονομιά, βιομηχανική αρχαιολογία, Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης, Κέντρο Τεχνικού Πολιτισμού, Σύρος [name] => leadshotmuseum01 [date] => 2015-11-21 21:17:24 [modified] => 2015-12-07 10:35:11 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 2000 [height] => 1595 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/leadshotmuseum01-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/leadshotmuseum01-300x239.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 239 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/leadshotmuseum01-1024x817.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 718 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/leadshotmuseum01-313x250.jpg [project-thumb-width] => 313 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/leadshotmuseum01-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 456 [id] => 456 [title] => leadshotmuseum03 [filename] => leadshotmuseum03.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/leadshotmuseum03.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => αρχιτέκτων μουσειολόγος, Ερατώ Κουτσουδάκη, σχεδιασμός μουσείων, exhibition design, βιομηχανικά μουσεία, industrial museums, Erato Koutsoudaki, museologist, μουσειογράφος, μουσειολογική μελέτη, μουσειογραφική μελέτη, industrial hεritage, βιομηχανική κληρονομιά, βιομηχανική αρχαιολογία, Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης, Κέντρο Τεχνικού Πολιτισμού, Σύρος [name] => leadshotmuseum03 [date] => 2015-11-21 21:17:45 [modified] => 2015-12-07 10:35:16 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 2000 [height] => 1189 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/leadshotmuseum03-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/leadshotmuseum03-300x178.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 178 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/leadshotmuseum03-1024x609.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 535 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/leadshotmuseum03-360x214.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 214 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/leadshotmuseum03-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 457 [id] => 457 [title] => leadshotmuseum04 [filename] => leadshotmuseum04.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/leadshotmuseum04.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => αρχιτέκτων μουσειολόγος, Ερατώ Κουτσουδάκη, σχεδιασμός μουσείων, exhibition design, βιομηχανικά μουσεία, industrial museums, Erato Koutsoudaki, museologist, μουσείο και εικαστική παρέμβαση, digital installation and museum exhibition, industrial hεritage, βιομηχανική κληρονομιά, Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης, Κέντρο Τεχνικού Πολιτισμού, Σύρος [name] => leadshotmuseum04 [date] => 2015-11-21 21:17:57 [modified] => 2015-12-07 10:36:09 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 2000 [height] => 1500 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/leadshotmuseum04-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/leadshotmuseum04-300x225.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 225 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/leadshotmuseum04-1024x768.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 675 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/leadshotmuseum04-333x250.jpg [project-thumb-width] => 333 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/leadshotmuseum04-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 458 [id] => 458 [title] => leadshotmuseum05 [filename] => leadshotmuseum05.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/leadshotmuseum05.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => αρχιτέκτων μουσειολόγος, Ερατώ Κουτσουδάκη, σχεδιασμός μουσείων, exhibition design, βιομηχανικά μουσεία, industrial museums, Erato Koutsoudaki, museologist, μουσειογράφος, μουσειολογική μελέτη, μουσειογραφική μελέτη, industrial hεritage, βιομηχανική κληρονομιά, βιομηχανική αρχαιολογία, Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης, Κέντρο Τεχνικού Πολιτισμού, Σύρος [name] => leadshotmuseum05 [date] => 2015-11-21 21:18:15 [modified] => 2015-12-07 10:36:15 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 2000 [height] => 3600 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/leadshotmuseum05-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/leadshotmuseum05-167x300.jpg [medium-width] => 167 [medium-height] => 300 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/leadshotmuseum05-569x1024.jpg [large-width] => 569 [large-height] => 1024 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/leadshotmuseum05-139x250.jpg [project-thumb-width] => 139 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/leadshotmuseum05-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 459 [id] => 459 [title] => leadshotmuseum06 [filename] => leadshotmuseum06.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/leadshotmuseum06.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => αρχιτέκτων μουσειολόγος, Ερατώ Κουτσουδάκη, σχεδιασμός μουσείων, exhibition design, βιομηχανικά μουσεία, industrial museums, Erato Koutsoudaki, museologist, μουσειογράφος, μουσειολογική μελέτη, μουσειογραφική μελέτη, industrial hεritage, βιομηχανική κληρονομιά, βιομηχανική αρχαιολογία, Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης, Κέντρο Τεχνικού Πολιτισμού, Σύρος [name] => leadshotmuseum06 [date] => 2015-11-21 21:18:34 [modified] => 2015-12-07 10:36:22 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 2000 [height] => 2667 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/leadshotmuseum06-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/leadshotmuseum06-225x300.jpg [medium-width] => 225 [medium-height] => 300 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/leadshotmuseum06-768x1024.jpg [large-width] => 768 [large-height] => 1024 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/leadshotmuseum06-187x250.jpg [project-thumb-width] => 187 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/leadshotmuseum06-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 460 [id] => 460 [title] => leadshotmuseum07 [filename] => leadshotmuseum07.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/leadshotmuseum07.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => αρχιτέκτων μουσειολόγος, Ερατώ Κουτσουδάκη, σχεδιασμός μουσείων, exhibition design, βιομηχανικά μουσεία, industrial museums, Erato Koutsoudaki, museologist, μουσειογράφος, μουσειολογική μελέτη, μουσειογραφική μελέτη, industrial hεritage, βιομηχανική κληρονομιά, βιομηχανική αρχαιολογία, Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης, Κέντρο Τεχνικού Πολιτισμού, Σύρος [name] => leadshotmuseum07 [date] => 2015-11-21 21:18:46 [modified] => 2015-12-07 10:36:27 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 2000 [height] => 1331 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/leadshotmuseum07-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/leadshotmuseum07-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/leadshotmuseum07-1024x681.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 599 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/leadshotmuseum07-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/leadshotmuseum07-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 461 [id] => 461 [title] => leadshotmuseum08 [filename] => leadshotmuseum08.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/leadshotmuseum08.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => leadshotmuseum08 [date] => 2015-11-21 21:18:51 [modified] => 2015-11-21 21:18:51 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 2000 [height] => 1414 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/leadshotmuseum08-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/leadshotmuseum08-300x212.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 212 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/leadshotmuseum08-1024x724.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 636 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/leadshotmuseum08-354x250.jpg [project-thumb-width] => 354 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/leadshotmuseum08-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) )

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΚΑΓΙΩΝ

Ερμούπολη, Σύρος

Πώς φτιάχνονταν τα σκάγια παλιά;
Σε τί εξυπηρετούσε
ο εικοσάμετρος πύργος του εργοστασίου;
Πώς ήταν η ζωή ενός εργάτη εκεί;
Μερικά από τα ερωτήματα
στα οποία μπορεί να βρει κανείς απαντήσεις
επισκεπτόμενος την έκθεση.

 

Το Βιωματικό Μουσείο Παραγωγής Σκαγιών
«Εργοστάσιο Γεωργίου Αναιρούση»,
αποτελεί τμήμα του δικτύου Κέντρου Τεχνικού Πολιτισμού
στον Βιομηχανικό Ερειπιώνα της Ερμούπολης
και αποτελεί το παλαιότερο στο είδος του δείγμα
προβιομηχανικής τεχνολογίας,
με σωζόμενο μεγάλο μέρος του αυθεντικού εξοπλισμού του.

Αντικείμενο της μελέτης αποτέλεσε
η μετατροπή του σε επισκέψιμο μουσειακό χώρο,
το οποίο να στοχεύει
στη βιωματική εμπειρία των επισκεπτών.
Συνδυάστηκε η έκθεση αυθεντικών αντικειμένων
με τις νέες τεχνολογίες,
διατηρώντας τον ελάχιστο βαθμό επέμβασης
στο κτιριακό κέλυφος.
Ο επισκέπτης μπορεί να δει
αλλά και να δουλέψει τις μηχανές,
να ακούσει μαρτυρίες των τελευταίων εργατών,
να μελετήσει επί τόπου
αντίγραφα εγγράφων της επιχείρησης
από τα περίπου 70 χρόνια λειτουργίας της,
να ενημερωθεί για άλλα σχετικά εργοστάσια ανά τον κόσμο,
καθώς και για τα παραγόμενα προϊόντα του σκαγιοποιείου,
κυρίως όμως να ταξιδέψει στο χώρο και τον χρόνο
με τη βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας,
η οποία έχει ενταχθεί διακριτικά στο χώρο.

Για τα άτομα με μειωμένη όραση,
τα κείμενα της έκθεσης διατίθενται σε γραφή Braille.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

2010

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Περσεφόνη Καραμπάτη,
ιστορικός μουσειολόγος

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

100m²

ΚΟΣΤΟΣ

15.000€