ΕΛ/EN
Array ( [image] => Array ( [ID] => 684 [id] => 684 [title] => koutsoudaki_neapolisarchaeologicalmuseum04 [filename] => koutsoudaki_archaeologicalmuseum04.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/koutsoudaki_archaeologicalmuseum04.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki_archaeologicalmuseum04 [date] => 2016-05-12 12:55:48 [modified] => 2016-05-12 12:56:41 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 2000 [height] => 1125 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/koutsoudaki_archaeologicalmuseum04-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/koutsoudaki_archaeologicalmuseum04-300x169.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 169 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/koutsoudaki_archaeologicalmuseum04-1024x576.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 506 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/koutsoudaki_archaeologicalmuseum04-360x203.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 203 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/koutsoudaki_archaeologicalmuseum04-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 670 [id] => 670 [title] => neapolisarchaeologicalmuseum01 [filename] => archaeologicalmuseum01.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum01.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => archaeologicalmuseum01 [date] => 2016-05-12 12:55:12 [modified] => 2016-05-12 12:56:33 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 2000 [height] => 1125 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum01-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum01-300x169.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 169 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum01-1024x576.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 506 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum01-360x203.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 203 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum01-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 671 [id] => 671 [title] => neapolisarchaeologicalmuseum02 [filename] => archaeologicalmuseum02.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum02.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => archaeologicalmuseum02 [date] => 2016-05-12 12:55:15 [modified] => 2016-05-12 12:56:30 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 2000 [height] => 1335 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum02-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum02-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum02-1024x684.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 601 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum02-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum02-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 672 [id] => 672 [title] => neapolisarchaeologicalmuseum03 [filename] => archaeologicalmuseum03.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum03.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => archaeologicalmuseum03 [date] => 2016-05-12 12:55:18 [modified] => 2016-05-12 12:56:26 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 2000 [height] => 1335 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum03-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum03-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum03-1024x684.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 601 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum03-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum03-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 684 [id] => 684 [title] => koutsoudaki_neapolisarchaeologicalmuseum04 [filename] => koutsoudaki_archaeologicalmuseum04.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/koutsoudaki_archaeologicalmuseum04.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki_archaeologicalmuseum04 [date] => 2016-05-12 12:55:48 [modified] => 2016-05-12 12:56:41 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 2000 [height] => 1125 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/koutsoudaki_archaeologicalmuseum04-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/koutsoudaki_archaeologicalmuseum04-300x169.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 169 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/koutsoudaki_archaeologicalmuseum04-1024x576.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 506 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/koutsoudaki_archaeologicalmuseum04-360x203.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 203 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/koutsoudaki_archaeologicalmuseum04-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 673 [id] => 673 [title] => neapolisarchaeologicalmuseum05 [filename] => archaeologicalmuseum05.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum05.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => archaeologicalmuseum05 [date] => 2016-05-12 12:55:21 [modified] => 2016-05-12 12:56:23 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 2000 [height] => 1335 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum05-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum05-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum05-1024x684.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 601 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum05-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum05-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 674 [id] => 674 [title] => neapolisarchaeologicalmuseum06 [filename] => archaeologicalmuseum06.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum06.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => archaeologicalmuseum06 [date] => 2016-05-12 12:55:24 [modified] => 2016-05-12 12:56:19 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 2000 [height] => 1335 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum06-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum06-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum06-1024x684.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 601 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum06-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum06-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 676 [id] => 676 [title] => archaeologicalmuseum08 [filename] => archaeologicalmuseum08.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum08.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => archaeologicalmuseum08 [date] => 2016-05-12 12:55:31 [modified] => 2016-05-12 12:55:31 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 2424 [height] => 1083 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum08-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum08-300x134.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 134 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum08-1024x458.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 403 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum08-360x161.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 161 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum08-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 680 [id] => 680 [title] => archaeologicalmuseum12 [filename] => archaeologicalmuseum12.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum12.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => archaeologicalmuseum12 [date] => 2016-05-12 12:55:38 [modified] => 2016-05-12 12:55:38 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 2133 [height] => 1062 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum12-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum12-300x149.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 149 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum12-1024x510.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 448 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum12-360x179.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 179 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum12-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 678 [id] => 678 [title] => archaeologicalmuseum10 [filename] => archaeologicalmuseum10.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum10.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => archaeologicalmuseum10 [date] => 2016-05-12 12:55:35 [modified] => 2016-05-12 12:55:35 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 2016 [height] => 1069 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum10-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum10-300x159.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 159 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum10-1024x543.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 477 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum10-360x191.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 191 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum10-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 677 [id] => 677 [title] => archaeologicalmuseum09 [filename] => archaeologicalmuseum09.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum09.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => archaeologicalmuseum09 [date] => 2016-05-12 12:55:33 [modified] => 2016-05-12 12:55:33 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 2124 [height] => 1003 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum09-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum09-300x142.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 142 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum09-1024x484.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 425 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum09-360x170.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 170 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum09-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 679 [id] => 679 [title] => archaeologicalmuseum11 [filename] => archaeologicalmuseum11.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum11.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => archaeologicalmuseum11 [date] => 2016-05-12 12:55:37 [modified] => 2016-05-12 12:55:37 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 2196 [height] => 1022 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum11-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum11-300x140.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 140 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum11-1024x477.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 419 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum11-360x168.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 168 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum11-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 681 [id] => 681 [title] => archaeologicalmuseum13 [filename] => archaeologicalmuseum13.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum13.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => archaeologicalmuseum13 [date] => 2016-05-12 12:55:40 [modified] => 2016-05-12 12:55:40 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 2244 [height] => 1057 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum13-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum13-300x141.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 141 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum13-1024x482.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 424 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum13-360x170.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 170 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum13-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 682 [id] => 682 [title] => archaeologicalmuseum14 [filename] => archaeologicalmuseum14.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum14.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => archaeologicalmuseum14 [date] => 2016-05-12 12:55:43 [modified] => 2016-05-12 12:55:43 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 2976 [height] => 1030 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum14-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum14-300x104.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 104 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum14-1024x354.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 311 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum14-360x125.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 125 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum14-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 683 [id] => 683 [title] => archaeologicalmuseum15 [filename] => archaeologicalmuseum15.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum15.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => archaeologicalmuseum15 [date] => 2016-05-12 12:55:46 [modified] => 2016-05-12 12:55:46 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 2976 [height] => 1023 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum15-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum15-300x103.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 103 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum15-1024x352.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 309 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum15-360x124.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 124 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum15-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 675 [id] => 675 [title] => archaeologicalmuseum07 [filename] => archaeologicalmuseum07.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum07.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => archaeologicalmuseum07 [date] => 2016-05-12 12:55:29 [modified] => 2016-05-12 12:55:29 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1767 [height] => 1128 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum07-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum07-300x192.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 192 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum07-1024x654.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 575 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum07-360x230.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 230 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/05/archaeologicalmuseum07-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) )

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΙΩΝ

Νεάπολη Λακωνίας

 

Η μόνιμη αρχαιολογική έκθεση

δημιουργήθηκε με στόχο

την ανάδειξη της επιρροής του τοπίου

στην ανθρώπινη κατοίκηση και δραστηριότητα

στο βάθος του χρόνου.

 

Η έκθεση στεγάζεται σε υπάρχον ανακαινισμένο διώροφο κτίριο

και φιλοξενεί ευρήματα από την επαρχία Επιδαύρου Λιμηράς,

τα οποία εκτείνονται χρονικά

από τους προϊστορικούς ως και τους Ρωμαϊκούς χρόνους.

 

Στόχος είναι η ανάδειξη της άγνωστης στο ευρύ κοινό ιστορίας του τόπου,

με τρόπο εύληπτο και βιωματικό, αναδεικνύοντας το τοπίο της περιοχής.

Ως κεντρική ιδέα χρησιμοποιείται το εύρημα του περιηγητή,

που μόνο στο τέλος της έκθεσης αποκαλύπτει

την ταυτότητά του στον επισκέπτη:

είναι ο Παυσανίας.

Η έκθεση ακολουθεί το γεωγραφικό χάρτη της περιοχής,

τοποθετώντας αφαιρετικά κατ’ αντιστοιχία τις αρχαιολογικές θέσεις

στον πραγματικό τους προσανατολισμό,

προσπαθώντας να απαντήσει σε ερωτήματα

για τη ζωή των αρχαίων κατοίκων της περιοχής.

 

Για να επιτύχει τους στόχους της η έκθεση

βασίζεται σε δύο βασικά εργαλεία.

Το πρώτο είναι η κατασκευή ενός ψευδοδαπέδου,

το οποίο αναφέρεται αφαιρετικά στο αρχαιολογικό παλίμψηστο

και δημιουργεί νησίδες για την παρουσίαση των τόπων

που είδε ο Παυσανίας (ρωμαϊκοί χρόνοι)

ενώ το ίδιο σηκώνεται φτιάχνοντας προθήκες

για τις προϊστορικές θέσεις (αόρατες τότε για τον Παυσανία).

Το δεύτερο εργαλείο αποτελούν

η εικαστική φωτογραφία και το χρώμα.

Η φωτογραφία χρησιμοποιείται

σε μεγάλου μεγέθους επιτοίχιες εκτυπώσεις,

υψηλής ανάλυσης και εικαστικής ποιότητας,

για τη γνωριμία του επισκέπτη με δυσπρόσιτες και άγνωστες θέσεις

ενώ το χρώμα σημαίνει αντίστοιχα

τα αστικά μορφώματα, την ενδοχώρα ή τα παράλια.

 

Το έργο περιελάμβανε την αναδιοργάνωση

και των υπόλοιπων χώρων του μουσείου,

ώστε να φιλοξενούνται με τον βέλτιστο τρόπο λειτουργίες

όπως πωλητήριο, αίθουσα εκδηλώσεων,

αποθήκες αρχαιολογικού υλικού και εργαστήρια συντήρησης.

 

Το μουσείο ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού

και έγινε με ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση.

 

Σημείωση:

Η χρήση των φωτογραφιών γίνεται αποκλειστικά

για επιστημονικούς λόγους

και αφορά τη μελέτη και επίβλεψη της έκθεσης από το γραφείο μας,

ως προς το μουσειογραφικό σκέλος.

Οι φωτογραφίες αποτελούν προϊόν ψηφιακής επεξεργασίας

σε ενδιάμεση φάση του έργου – Ιούλιος 2014,

απεικονίζοντάς το ως το σημείο

που το γραφείο μας έφερε την ευθύνη των εργασιών.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
2008 – 2015

ΣΥΝΕΡΓΑΤEΣ
Άννα Καλλινικίδου,
αρχαιολόγος μουσειολόγος

Νικολέττα Παλαιολόγου,
αρχαιολόγος μουσειολόγος

Χρύσα Νικολούτσου, αρχιτέκτων

Άρτεμις Κοψιδά, αρχιτέκτων

και

οι αρχαιολόγοι της Ε” ΕΠΚΑ

 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες

στην κα Αδαμαντία Βασιλογάμβρου,

τέως Προϊσταμένη της Ε” ΕΠΚΑ

 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
280m²

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
930.000€