ΕΛ/EN
Array ( [image] => Array ( [ID] => 809 [id] => 809 [title] => Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-01 [filename] => Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-01.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-01.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-01 [date] => 2018-05-22 18:52:44 [modified] => 2018-05-22 18:52:44 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1706 [height] => 1181 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-01-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-01-300x208.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 208 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-01-1024x709.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 623 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-01-360x250.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-01-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 810 [id] => 810 [title] => Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-02 [filename] => Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-02.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-02.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-02 [date] => 2018-05-22 18:52:52 [modified] => 2018-05-22 18:52:52 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1434 [height] => 1240 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-02-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-02-300x259.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 259 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-02-1024x885.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 778 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-02-289x250.jpg [project-thumb-width] => 289 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-02-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 811 [id] => 811 [title] => Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-03 [filename] => Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-03.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-03.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-03 [date] => 2018-05-22 18:53:01 [modified] => 2018-05-22 18:53:01 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1536 [height] => 1146 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-03-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-03-300x224.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 224 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-03-1024x764.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 671 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-03-335x250.jpg [project-thumb-width] => 335 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-03-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 816 [id] => 816 [title] => Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-04 [filename] => Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-04.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-04.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-04 [date] => 2018-05-22 18:53:43 [modified] => 2018-05-22 18:53:43 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1754 [height] => 1240 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-04-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-04-300x212.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 212 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-04-1024x724.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 636 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-04-354x250.jpg [project-thumb-width] => 354 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-04-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 818 [id] => 818 [title] => Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-05 [filename] => Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-05.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-05.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-05 [date] => 2018-05-22 18:53:54 [modified] => 2018-05-22 18:53:54 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1500 [height] => 1060 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-05-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-05-300x212.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 212 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-05-1024x724.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 636 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-05-354x250.jpg [project-thumb-width] => 354 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-05-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 815 [id] => 815 [title] => Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-06 [filename] => Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-06.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-06.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-06 [date] => 2018-05-22 18:53:35 [modified] => 2018-05-22 18:53:35 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1754 [height] => 1240 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-06-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-06-300x212.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 212 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-06-1024x724.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 636 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-06-354x250.jpg [project-thumb-width] => 354 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-06-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 817 [id] => 817 [title] => Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-07 [filename] => Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-07.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-07.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-07 [date] => 2018-05-22 18:53:50 [modified] => 2018-05-22 18:53:50 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1755 [height] => 1241 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-07-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-07-300x212.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 212 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-07-1024x724.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 636 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-07-354x250.jpg [project-thumb-width] => 354 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-07-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 812 [id] => 812 [title] => Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-08 [filename] => Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-08.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-08.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-08 [date] => 2018-05-22 18:53:09 [modified] => 2018-05-22 18:53:09 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1372 [height] => 1240 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-08-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-08-300x271.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 271 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-08-1024x925.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 813 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-08-277x250.jpg [project-thumb-width] => 277 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-08-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 813 [id] => 813 [title] => Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-09 [filename] => Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-09.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-09.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-09 [date] => 2018-05-22 18:53:18 [modified] => 2018-05-22 18:53:18 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1754 [height] => 1240 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-09-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-09-300x212.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 212 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-09-1024x724.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 636 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-09-354x250.jpg [project-thumb-width] => 354 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-09-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 814 [id] => 814 [title] => Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-10 [filename] => Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-10.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-10.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-10 [date] => 2018-05-22 18:53:30 [modified] => 2018-05-22 18:53:30 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1754 [height] => 1240 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-10-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-10-300x212.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 212 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-10-1024x724.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 636 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-10-354x250.jpg [project-thumb-width] => 354 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2018/05/Euboea-archaeological-museum-koutsoudaki-10-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) )

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Β. ΕΥΒΟΙΑΣ

Καμάρια Ιστιαίας

Η εκπόνηση μουσειογραφικής μελέτης

αφορά τη μόνιμη έκθεση αρχαιοτήτων

της Βόρειας Εύβοιας,

στο διατηρητέο νεοκλασικό «Βλαχοθανάση»,

στα Καμάρια Ιστιαίας.

 

Η έκθεση έχει σκοπό να παρουσιάσει

για πρώτη φορά στο κοινό

τις αρχαιολογικές θέσεις της περιοχής,

με μικρό αριθμό αντιπροσωπευτικών εκθεμάτων,

κυρίως λίθινων.

 

Η μουσειογραφική μελέτη επιχειρεί

να μεταφέρει στον επισκέπτη την αίσθηση

του αναγλύφου αυτού του τμήματος του νησιού,

καλώντας τον να κάνει έναν νοητό περίπλου.

Την ίδια στιγμή, προσφέρει στην καθημερινότητα

του μελλοντικού μουσείου,

ένα μικρό χώρο προβολών και διαλέξεων,

καθώς και ένα χώρο εκπαιδευτικών

και περιοδικών δράσεων.

 

Στο πλαίσιο του έργου σχεδιάστηκαν

και οι επιφάνειες εποπτικού υλικού

της μουσειακής έκθεσης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ
2018

ΣΥΝΕΡΓΑΤEΣ

Παρή Καλαμαρά, αρχαιολόγος-μουσειολόγος

Βασίλης Παπαδόπουλος, γραφίστας

Ζώης Οικονόμου, αρχιτέκτων

και

οι αρχαιολόγοι και συντηρητές

της ΕφΑ Ευβοίας

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
150m²

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
απόρρητος