ΕΛ/EN
Array ( [image] => Array ( [ID] => 544 [id] => 544 [title] => koutsoudaki_sifnosgallery [filename] => koutsoudaki_sifnosgallery.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/koutsoudaki_sifnosgallery.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => koutsoudaki_sifnosgallery [date] => 2015-11-21 22:36:35 [modified] => 2015-11-21 22:36:35 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 2696 [height] => 2080 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/koutsoudaki_sifnosgallery-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/koutsoudaki_sifnosgallery-300x231.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 231 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/koutsoudaki_sifnosgallery-1024x790.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 694 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/koutsoudaki_sifnosgallery-324x250.jpg [project-thumb-width] => 324 [project-thumb-height] => 250 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/koutsoudaki_sifnosgallery-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 545 [id] => 545 [title] => sifnosgallery01 [filename] => sifnosgallery01.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery01.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => sifnosgallery01 [date] => 2015-11-21 22:40:25 [modified] => 2015-11-21 22:40:25 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 2096 [height] => 881 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery01-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery01-300x126.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 126 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery01-1024x430.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 378 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery01-360x151.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 151 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery01-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 546 [id] => 546 [title] => sifnosgallery02 [filename] => sifnosgallery02.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery02.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => sifnosgallery02 [date] => 2015-11-21 22:40:44 [modified] => 2015-11-21 22:40:44 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 2084 [height] => 833 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery02-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery02-300x120.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 120 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery02-1024x409.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 359 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery02-360x144.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 144 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery02-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 547 [id] => 547 [title] => sifnosgallery03 [filename] => sifnosgallery03.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery03.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => sifnosgallery03 [date] => 2015-11-21 22:41:06 [modified] => 2015-11-21 22:41:06 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 2020 [height] => 933 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery03-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery03-300x139.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 139 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery03-1024x473.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 416 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery03-360x166.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 166 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery03-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 548 [id] => 548 [title] => sifnosgallery04 [filename] => sifnosgallery04.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery04.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => sifnosgallery04 [date] => 2015-11-21 22:41:29 [modified] => 2015-11-21 22:41:29 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 2020 [height] => 965 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery04-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery04-300x143.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 143 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery04-1024x489.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 430 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery04-360x172.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 172 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery04-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 549 [id] => 549 [title] => sifnosgallery05 [filename] => sifnosgallery05.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery05.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => sifnosgallery05 [date] => 2015-11-21 22:41:47 [modified] => 2015-11-21 22:41:47 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1752 [height] => 817 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery05-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery05-300x140.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 140 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery05-1024x478.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 420 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery05-360x168.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 168 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery05-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 550 [id] => 550 [title] => sifnosgallery06 [filename] => sifnosgallery06.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery06.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => sifnosgallery06 [date] => 2015-11-21 22:42:07 [modified] => 2015-11-21 22:42:07 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1768 [height] => 837 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery06-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery06-300x142.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 142 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery06-1024x485.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 426 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery06-360x170.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 170 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery06-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 551 [id] => 551 [title] => sifnosgallery07 [filename] => sifnosgallery07.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery07.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => sifnosgallery07 [date] => 2015-11-21 22:42:24 [modified] => 2015-11-21 22:42:24 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1368 [height] => 937 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery07-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery07-300x205.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 205 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery07-1024x701.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 616 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery07-360x247.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 247 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2015/11/sifnosgallery07-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) )

SIFNOS MUNICIPAL GALLERY

Sifnos island, Greece

Sifnos municipal gallery will be housed
in a traditional building planned to be restored,
nearby Apollonia village’s main square.
Our proposition aims
at a holistic museological approach
that creates
a consistent and multifunctional art space,
for both visitors and the islanders.

The collection consists of about 30 small scale, oil paintings,
made by painter Costas Kounadis,
who painted in situ, for more than 40 years.
The exhibition is developed in three units:
landscapes, portraits and the building itself.
Paintings are accompanied by texts and photographs,
as well as a short film about the artist,
designed especially for the museum.

Also part of the project was
the design of educational programs for children
and other services that will ensure
that the gallery stays active in both summer and winter time.
During the project, all collection items
were documented and digitally archived.

PROJECT DATA

DESIGN

2014

COLLABORATOR

Artemis Kopsida, architect

SURFACE

100m²

BUDGET

30.000€