ΕΛ/EN
Array ( [image] => Array ( [ID] => 702 [id] => 702 [title] => industrialeleusina01 [filename] => IndustrialEleusina01.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina01.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => industrialeleusina01 [date] => 2016-10-04 13:19:42 [modified] => 2016-10-04 13:19:42 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1920 [height] => 1281 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina01-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina01-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina01-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina01-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina01-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 703 [id] => 703 [title] => industrialeleusina02 [filename] => IndustrialEleusina02.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina02.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => industrialeleusina02 [date] => 2016-10-04 13:19:53 [modified] => 2016-10-04 13:19:53 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1920 [height] => 1282 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina02-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina02-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina02-1024x684.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 601 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina02-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina02-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 710 [id] => 710 [title] => industrialeleusina03 [filename] => IndustrialEleusina03.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina03.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => industrialeleusina03 [date] => 2016-10-04 13:21:25 [modified] => 2016-10-04 13:21:25 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1920 [height] => 1281 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina03-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina03-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina03-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina03-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina03-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 709 [id] => 709 [title] => industrialeleusina04 [filename] => IndustrialEleusina04.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina04.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => industrialeleusina04 [date] => 2016-10-04 13:21:06 [modified] => 2016-10-04 13:21:06 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1920 [height] => 1281 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina04-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina04-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina04-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina04-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina04-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 704 [id] => 704 [title] => industrialeleusina05 [filename] => IndustrialEleusina05.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina05.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => industrialeleusina05 [date] => 2016-10-04 13:20:04 [modified] => 2016-10-04 13:20:04 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1920 [height] => 1281 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina05-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina05-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina05-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina05-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina05-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 708 [id] => 708 [title] => koutsoudaki-industrialeleusina06 [filename] => IndustrialEleusina06.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina06.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => industrialeleusina06 [date] => 2016-10-04 13:20:53 [modified] => 2016-10-04 13:37:39 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1920 [height] => 1281 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina06-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina06-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina06-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina06-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina06-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 707 [id] => 707 [title] => industrialeleusina08 [filename] => IndustrialEleusina08.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina08.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => industrialeleusina08 [date] => 2016-10-04 13:20:40 [modified] => 2016-10-04 13:20:40 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1920 [height] => 1281 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina08-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina08-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina08-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina08-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina08-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 706 [id] => 706 [title] => industrialeleusina07 [filename] => IndustrialEleusina07.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina07.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => industrialeleusina07 [date] => 2016-10-04 13:20:28 [modified] => 2016-10-04 13:20:28 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1920 [height] => 1282 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina07-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina07-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina07-1024x684.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 601 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina07-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina07-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 705 [id] => 705 [title] => industrialeleusina09 [filename] => IndustrialEleusina09.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina09.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => industrialeleusina09 [date] => 2016-10-04 13:20:17 [modified] => 2016-10-04 13:20:17 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1920 [height] => 1281 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina09-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina09-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina09-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina09-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina09-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 701 [id] => 701 [title] => industrialeleusina10 [filename] => IndustrialEleusina10.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina10.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => industrialeleusina10 [date] => 2016-10-04 13:19:30 [modified] => 2016-10-04 13:19:30 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1920 [height] => 1281 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina10-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina10-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina10-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina10-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina10-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 700 [id] => 700 [title] => industrialeleusina11 [filename] => IndustrialEleusina11.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina11.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => industrialeleusina11 [date] => 2016-10-04 13:19:19 [modified] => 2016-10-04 13:19:19 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1920 [height] => 1281 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina11-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina11-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina11-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina11-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina11-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 693 [id] => 693 [title] => industrialeleusina12 [filename] => IndustrialEleusina12.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina12.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => industrialeleusina12 [date] => 2016-10-04 13:17:48 [modified] => 2016-10-04 13:17:48 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1920 [height] => 1281 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina12-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina12-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina12-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina12-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina12-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 696 [id] => 696 [title] => industrialeleusina13 [filename] => IndustrialEleusina13.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina13.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => industrialeleusina13 [date] => 2016-10-04 13:18:28 [modified] => 2016-10-04 13:18:28 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1920 [height] => 1281 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina13-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina13-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina13-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina13-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina13-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 695 [id] => 695 [title] => industrialeleusina14 [filename] => IndustrialEleusina14.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina14.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => industrialeleusina14 [date] => 2016-10-04 13:18:16 [modified] => 2016-10-04 13:18:16 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1920 [height] => 1281 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina14-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina14-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina14-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina14-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina14-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 694 [id] => 694 [title] => industrialeleusina15 [filename] => IndustrialEleusina15.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina15.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => industrialeleusina15 [date] => 2016-10-04 13:18:02 [modified] => 2016-10-04 13:18:02 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1920 [height] => 1281 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina15-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina15-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina15-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina15-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina15-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 698 [id] => 698 [title] => industrialeleusina16 [filename] => IndustrialEleusina16.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina16.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => industrialeleusina16 [date] => 2016-10-04 13:18:54 [modified] => 2016-10-04 13:18:54 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1920 [height] => 1281 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina16-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina16-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina16-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina16-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina16-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 699 [id] => 699 [title] => industrialeleusina17 [filename] => IndustrialEleusina17.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina17.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => industrialeleusina17 [date] => 2016-10-04 13:19:08 [modified] => 2016-10-04 13:19:08 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1920 [height] => 1281 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina17-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina17-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina17-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina17-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina17-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 697 [id] => 697 [title] => industrialeleusina18 [filename] => IndustrialEleusina18.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina18.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => industrialeleusina18 [date] => 2016-10-04 13:18:42 [modified] => 2016-10-04 13:18:42 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1920 [height] => 1281 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina18-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina18-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina18-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina18-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina18-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 691 [id] => 691 [title] => βιομηχανική_Ελευσίνα_Κουτσουδάκη [filename] => IndustrialEleusina20.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina20.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => industrialeleusina20 [date] => 2016-10-04 13:17:21 [modified] => 2016-10-06 18:24:08 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1920 [height] => 1281 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina20-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina20-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina20-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina20-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina20-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 690 [id] => 690 [title] => industrialeleusina19 [filename] => IndustrialEleusina19.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina19.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => industrialeleusina19 [date] => 2016-10-04 13:17:06 [modified] => 2016-10-04 13:17:06 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1920 [height] => 1281 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina19-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina19-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina19-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina19-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina19-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) ) Array ( [image] => Array ( [ID] => 692 [id] => 692 [title] => industrialeleusina21 [filename] => IndustrialEleusina21.jpg [url] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina21.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => industrialeleusina21 [date] => 2016-10-04 13:17:35 [modified] => 2016-10-04 13:17:35 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1920 [height] => 1281 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina21-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina21-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [large] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina21-1024x683.jpg [large-width] => 900 [large-height] => 600 [project-thumb] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina21-360x240.jpg [project-thumb-width] => 360 [project-thumb-height] => 240 [project-image] => http://www.eratokoutsoudaki.com/wp-content/uploads/2016/10/IndustrialEleusina21-360x250.jpg [project-image-width] => 360 [project-image-height] => 250 ) ) )

PEOPLE AND FACTORIES. INDUSTRIAL ELEFSINA

Temporary Exhibition at the Old Oil Factory, Elefsina

The temporary exhibition attempts to create

a flashback in the history of the city’s industry,

from the late 19th century

to 1974 and the restoration of the Republic.

Through the unfolding of the separate story

of each significant factory of the area,

there emerge stories of people who worked there,

whether being industrial workers or entrepreneurs.

 

Rare exhibits,

accessible to the public for the very first time,

along with oral testimonies, theatrical soundscapes

and audiovisual material

welcome visitors to reconstruct history,

in an interactive mood.

 

Furthermore, visitors are challenged to reflect

on urgent matters such as working conditions

and entrepreneurship today,

through the example of significant yet unknown

moments of the past of a historical place like Elefsina

that holds a deep connection with cultural activities,

yet remaining an industrial city.

 

This temporary exhibition is the first public presence

of the new Museum of Modern History of Eleusis

“George Abazoglou”

and is under the auspices of Aeschylia Festival 2016,

a leading cultural institution in Greece.

PROJECT DATA

DESIGN – CONSTRUCTION
2016

TEAM

ITIS / Vassilis Papadopoulos,

graphic design

 

Nikos Markou

Christos Dimas – Katerina Evangelakou,

audiovisual productions

 

Yiorgis Yerolymbos, art photography

 

SURFACE
380m²

BUDGET
42.000€